Hjem Om STAMI Forskning og forskni[..] Systematiske kunnskapsoppsummeringer

Systematiske kunnskapsoppsummeringer

STAMI publiserer systematiske kunnskapsoppsummeringer på ulike tema innen arbeidsmiljø. På denne siden får du oversikt over kunnskapsoppsummeringer vi har publisert. Disse kan brukes til å skaffe kunnskap og råd om tiltak for å bedre arbeidsmiljøet.

Kontakt

Systematiske kunnskapsoppsummeringer danner et solid grunnlag for å gi forskingsbaserte råd om hva det er viktig å fokusere på i det norske arbeidslivet, og hva vi trenger å forske mer på. STAMI har en egen enhet som jobber med dette.

Hva er en systematisk kunnskapsoppsummering?

  • I en systematisk kunnskapsoppsummering (også kalt litteraturgjennomgang) samler, vurderer og oppsummerer man all tilgjengelig forskning på et gitt tema for å få oversikt over tidligere forskning, kunne se på sammenhenger og finne kunnskapshull.
  • Systematiske kunnskapsoppsummeringer representerer et balansert og fullstendig bilde av den samlede kunnskapen, og er derfor ansett som den mest pålitelige formen for vitenskapelig studie.
  • Kunnskapsoppsummeringer kan vise sammenhenger som er tydelige, eller ikke tydelige, og forteller oss noe om hva vi med stor grad av sikkerhet kan si at henger sammen med hva, og hva vi med noe mindre grad av sikkerhet kan si noe om.

Slik utføres en systematisk kunnskapsoppsummering

For å gjennomføre en kunnskapsoppsummering, søker man først etter all eksisterende kunnskap på et tema man ønsker å vite noe om.

Så velger man ut de studiene som er relevante, og vurderer kvaliteten deres.

Til slutt trekker man ut resultatene fra hver enkeltstudie, og slår dem sammen til et nytt resultat som presenteres i en ny artikkel – en systematisk kunnskapsoppsummering.

Aktuelle kunnskapsoppsummeringer

Lang arbeidstid kan øke risikoen for ulykker på jobben

Kunnskapsoppsummeringen viser at lange arbeidsdager og -uker kan øke risikoen for arbeidsulykker.

Bilde av timeglass

Virkningene av hjemmekontor

Vi har oppsummert kunnskapen som finnes om hjemmekontorets påvirkning på helse og arbeidsmiljø. Hovedfunnene er at ansatte opplever høyere jobbtilfredshet og produktivitet, men dårligere balanse mellom jobb og fritid. Hvor ofte man har hjemmekontor og om det er frivillig eller ikke, ser også ut til å ha betydning.

Bilde av dame på hjemmekontor med baby på fanget

Mobbing og søvnproblemer

Kunnskapsoppsummeringen viser at å bli utsatt for langvarig trakassering eller sosial ekskludering på jobben øker risikoen for å få alvorlige og skadelige søvnproblemer.

Bilde av dame som sover på sofa

Digitalisering og teknologi og effekten det har på arbeidsmiljø og helse

Ny teknologi endrer måten arbeid utføres og organiseres på. Studien viser at man kan bli sliten av kontinuerlig å lære seg ny teknologi og press om å være tilgjengelig. På den andre siden kan teknisk støtte, hjelp til å forstå teknologien og høy grad av involvering bidra positivt.

Bilde av pc-skjerm

Arbeidsforhold av betydning for sykefravær

Kunnskapsoversikt om forhold på arbeidsplassen som har betydning for sykefravær.

Bilde av dame som får ryggen undersøkt av lege

Skulderplager ved arbeid med armene hevet

Kunnskapsoppsummeringen viser at det er en sammenheng mellom arbeid med armene løftet og skulderlidelser. Utsatte yrkesgrupper er blant andre tømrere, mekanikere, elektrikere og frisører.

Frisør som klipper hår

Mekaniske eksponeringer og muskel-skjelettplager

Håndtering av utstyr, ugunstige arbeidsstillinger, repetitive bevegelser og tunge løft er eksempler på mekaniske eksponeringer som forekommer på mange arbeidsplasser. Kunnskapsoppsummeringen gir oversikt hvilke forhold som utgjør risiko for plager.

Mann som borrer i taket

Andre kunnskapsoppsummeringer

Få nyhetsbrev
Lukk