Du kan abonnere på Arbeidsmiljørådet i din podkast-app. Du kan også spille av podkasten her på denne siden, eller hos Spotify, Google og Apple.

I Arbeidsmiljørådet snakker vi med forskere og fagfolk om sentrale problemstillinger innen arbeidsmiljø og arbeidshelse.

Episoder 🎧

#9 Kvifor er det viktig å ha kontroll på jobben?

1 av 4 i det norske arbeidslivet har lav grad av jobbkontroll. Det å ha kontroll over arbeidet er éin av faktorane i arbeidsmiljøet som har størst påverknad på sjukefråvær. Men korleis kan kontroll påverke helsa?

#8 Blir fleire sjukmeldte i kontorlandskap?

Over 60 prosent av folk som jobbar på kontor i Noreg, jobbar i kontorlandskap eller deler kontor med andre. Utforminga av kontoret kan påverke risiko for helseplager og sjukefråvær. Kva kan ein gjere med denne kunnskapen?

#7 Kva er eigentleg jobben til bedriftshelsetenesta?

I 2023 har bedriftshelsetenesta fått nye reglar som definerer klarare kva som er deira samfunnsoppdrag. Kva går desse nye reglane ut på? Og kva er det som blir anleis no?

#6 Kan godt arbeidsmiljø dempe eldrebølga?

Eldrebølga kjem! Dette vil på mange måtar påverke velferdsstaten slik vi kjenner den i dag, og vi vil trenge fleire yrkesaktive. Korleis skal vi få fleire til å delta i arbeidslivet framover? Med Kari Østerud (leiar i Senter for seniorpolitikk) og Pål Molander (direktør ved STAMI). Programleiar er Svein Tore Bergestuen.

#5 Sykefravær – hvordan kan vi forebygge?

Over 35 prosent av sykefraværet i Norge kan skyldes forhold på arbeidsplassen. Kan vi forebygge disse tilfellene på arbeidsplassene våre? Med Vibeke Hillestrøm (barnehageleder i Modum kommune) og Stein Knardahl (forskningsdirektør ved STAMI). Programleder er Svein Tore Bergestuen.

#4 Blir arbeidslivet mindre inkluderende med mer hjemmekontor?

Hva skjer med arbeidsmiljøet, arbeidslivet og hele samfunnet om mer av arbeidet skjer borte fra arbeidsplassen i framtida? Med Kristin Clemet (Civita), Trygve Svensson (Agenda), Even Bolstad (HR Norge), og STAMI-direktør Pål Molader i studio. Denne episoden er opptak fra et STAMI-webinar 30. september.

#3 Teknologi, innovasjon og framtidens arbeidsmiljø

Hvordan påvirker ny teknologi og innovasjon arbeidsmiljø, og hvordan påvirker arbeidsmiljø ny teknologi og innovasjon? Med Anniken Hauglie (NHO), Håkon Haugli (Innovasjon Norge), og Pål Molander (STAMI).

#2 IA-avtalen i pandemien

IA-avtalen fra 2019 skal redusere sykefraværet og frafall i arbeidslivet. Men så kom en pandemi som har ført til et skyhøyt sykefravær i flere bransjer. Med Julie Lødrup (LO), Nina Melsom (NHO), og Pål Molander (STAMI)

#1 Hjemmekontor – hva betyr det for arbeidet?

Hjemmekontor og fjernarbeid er mer vanlig nå enn før koronapandemien. Men når fungerer hjemmekontor bra, og når fungerer det dårlig? Med Cecilie Asker (Aftenposten), Even Bolstad (HR Norge), og Pål Molander (STAMI).