Prosjektleder

Prosjektdeltakere

Respiratoriske effekter slik som allergi og astma er hyppig forekommende hos arbeidstakere i sjømatindustrien og er assosiert med eksponering for allergener, proteiner, enzymer og mikroorganismer i bioaerosolen.

Anbefalingene innen sjømatindustrien er per dags dato å holde nivået av bioaerosoler i arbeidsatmosfæren så lavt som mulig. Det er fremdeles lite kunnskap om sammensetningen av ulike allergener og ikke minst mikroorganismer i bioaerosoler.

Det er også behov for mer kunnskap om hvordan ulike aerosolkomponenter enkeltvis og spesielt i kombinasjon påvirker den immunologiske balansen i lungene som avgjør hvorvidt eksponeringsresponsen blir allergisk eller ikke-allergisk.

Biologisk eksponering og immunrespons

For å undersøke den biologiske eksponeringen i sjømatindustrien, vil STAMI kartlegge arbeidsplassluften innen rekeindustrien og samtidig kartlegge helsestatusen blant arbeidstakerne.

Å kartlegge sammensetningen av ulike allergener og mikroorganismer i arbeidsatmosfæren vil bidra til å identifisere sammenhenger mellom den biologiske eksponeringen og individuell immunrespons blant arbeidstakerne.

Dette prosjektet vil kunne bidra til å identifisere tiltak for å redusere helseskadelig eksponering innen sjømatindustrien.

Målsetninger i prosjektet

  • Karakterisere sammensetningen av bioaerosoler og øke kunnskap om helserisiko for ansatte i sjømatindustrien.
  • Identifisere sammenhenger mellom bioaerosol eksponeringen med immunologiske effekter og helseeffekter i luftveiene hos eksponerte ansatte.
  • Identifisere deler av produksjonslinjen som bør ha prioritet med hensyn på aerosolreduserende tiltak.
  • Etablere modeller som kan brukes før å studere immunologiske effekter av bioaerosol eksponering

Eksterne samarbeidspartnere:
Sjømat Norge, Universitetssykehuset Nord-Norge, (UNN, Tromsø), Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST, Luxembourg)