Statens arbeidsmiljøinstitutt er det nasjonale forskingsinstituttet innenfor arbeidsmiljø og arbeidshelse, og er organisert under Arbeids- og sosialdepartementet.

Siste nyheter fra STAMI

 • Doktorgrad ved STAMI: Årsaker til sykefravær i et livsløpsperspektiv

  Karina Corbett ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) har i sitt doktorgradsarbeid benyttet informasjon fra nasjonale registre og helseundersøkelser til å vurdere hvorvidt fysisk kondisjon, sosial posisjon, og sykefravær blant familiemedlemmer øker risikoen for eget sykefravær. Hun disputerer torsdag 1. september.

 • Klar for jobb igjen?

  De fleste av oss vender tilbake til hverdagslivet i disse dager. Her er noen gode råd fra STAMIs Stein Knardahl for å innstille seg til jobb og hverdag etter lang ferie.

 • Kindereggeffekten – Hva skal til for at arbeidsmiljøet skal fremme produktivitet?

  Det er mange som tror de vet hva et godt arbeidsmiljø er. Flere av disse har til felles at de tror at det for det meste handler om sosiale forhold som kun kommer arbeidstakeren til gode, og som bidrar til trivsel på arbeidsplassen. Faktum er dog at arbeidsmiljø er mye mer, og det mange som ikke har god bevissthet omkring rundt hvordan man kan utnytte dette positivt for virksomhetene.

 • NIVA-kurs i Oslo 15.-18. oktober: Unge arbeidstakere - helse og deltakelse i arbeidslivet

  Nordic Institute for Advanced Training in Occupational Health (NIVA) arrangerer i oktober kurset "Staying Well and Engaged - Young Workers and Sustainable Work Life". Kurset vil gi deg nyeste statistikk og vitenskapelig litteratur når det gjelder unge arbeidstakeres arbeidsmiljø, helse og arbeidsdeltakelse.

 • Ledig stilling: Postdoktor / Vacancy: Postdoctor

  Ved Statens arbeidsmiljøinstitutt er det ledig en toårig postdoktor/gjesteforskerstilling ved Avdeling for arbeidspsykologi og fysiologi (APF).

 • Målene om et mer inkluderende arbeidsliv – status og utviklingstrekk

  Sykefraværet har holdt seg stabilt det siste året, og har vært om lag uendret siden 2012. Samtidig har andelen sysselsatte i befolkningen hatt en svakt avtakende tendens de siste årene. Dette viser en ny rapport fra faggruppen for IA-avtalen der Statens arbeidsmiljøinstitutt har deltatt.

STAMI i media

Kommende kurs

 • BHT 2016 Landskonferansen

  STAMI inviterer i samarbeid med Universitetet i Bergen til Landskonferanse for bedriftshelsetjenesten 26.-28. september 2016 på Thon Hotell Arena, Lillestrøm. Konferansens overordnede tema er "Framgangsrik bedriftshelsetjeneste - kunnskapsbasert, robust og innovativ".

  Konferanse

Siste fra STAMI-TV

Publikasjoner

Prosjekter