Prosjekter

Prosjekt 14. mars 2024

Fremtidens arbeidsliv i en digital verden

Dette prosjektet tar sikte på å utforske konsekvenser digitale arbeidsmåter kan ha for arbeidsinnhold og arbeidsmiljø.

Pågående Prosjektperiode 2023 – 2027
Prosjekt 20. desember 2022

Nattarbeid i kalde omgivelser

Turnus med nattarbeid, innebærer å være våken, bevege seg og spise når man egentlig skulle sovet. Dette fører til at den naturlige døgnry...

Pågående Prosjektperiode 2020 – 2024
Prosjekt 7. september 2021

Covid-19 og helseplager blant sykehuspersonell

Prosjektet kartlegger hvilke arbeidsbelastninger og kritiske hendelser sykehusansatte opplever på norske sykehus i behandlingen av pasien...

Pågående Prosjektperiode 2020 – 2024
Prosjekt 10. juli 2020

Arbeid og helse i aluminiumsindustrien

Hensikten med prosjektet er å finne ut om ulike skiftordninger i kombinasjon med andre risikofaktorer i aluminiumsindustrien, som høye te...

Pågående Prosjektperiode 2020 – 2040
Prosjekt 7. september 2021

Skiftarbeid, søvn og smerte

Søvnforstyrrelser er en mulig kobling mellom skift- og nattarbeid, og muskelskjelettplager. Prosjektet kartlegger hvilke søvnforstyrrelse...

Avsluttet Prosjektperiode 2019 – 2022
Prosjekt 12. juni 2019

Kartlegger vold og trusler blant barnevernsansatte

Hensikten med prosjektet er å kartlegge omfang av vold, og trusler om vold, blant ansatte i barnevernstjenesten i Oslo kommune, og å unde...

Pågående Prosjektperiode 2019 – 2024
Prosjekt 9. februar 2018

Future of Work (FoW)

Det foreligger allerede solid dokumentasjon på at psykologiske og sosiale arbeidsbetingelser kan påvirke arbeidstakeres helse. Men endrin...

Avsluttet Prosjektperiode 2018 – 2020
Få nyhetsbrev
Lukk