Prosjektleder

Prosjektdeltakere

En døgnrytme i utakt har dårlig innvirkning på helsen, og det er kjent at skiftarbeid er forbundet med hjerte- og karsykdom og noen former for kreft. Også oppmerksomhetsnivået påvirkes negativt – det er en klar økning i skade- og ulykkesrisiko ved arbeid om natten.

Det er en  nær forbindelse mellom temperaturregulering av kroppen og søvn. Søvn forberedes typisk ved at kjernetemperaturen i kroppen senkes og bidrar til at vi faller i søvn. Den ytre temperaturen i miljøet rundt oss påvirker også tidspunkt for når vi sovner, og hvor lenge vi sover.

I våken tilstand har kroppen et sterkt vern mot nedkjøling, så ved kuldeeksponering iverksetter kroppen mange tiltak som forebygger at kjernetemperaturen synker under et kritisk nivå.

Formål

Dette prosjektet undersøker om kulde virker annerledes inn på kroppen om natten enn andre tider av døgnet, gitt den tette sammenhengen mellom kroppens temperaturregulering og søvn. «Tåler» vi nattarbeid dårligere når omgivelsene er kalde? I så fall er dette viktig kunnskap når skiftarbeid skal planlegges i kalde omgivelser, slik at helsefare og ulykker på arbeidsplassen kan forebygges.

Formålet med prosjektet er å undersøke akutte virkninger av kulde på sansesystemet, temperaturregulering og oppmerksomhet om natten. I prosjektet benyttes først og fremst ulike metoder for kontrollert kuldeeksponering i laboratorium, men det utføres også undersøkelser av skiftarbeidere som jobber under kalde forhold i sjømatindustrien.

Ekstern samarbeidspartner: Prof. Knut Tomas Dalen, Universitetet i Oslo