Prosjekter

Prosjekt 8. oktober 2021

Muskelaktivitet, pauser og nakkesmerter (MetaEMG)

Mange som arbeider har ein stor og aukande mengde repetitivt og monotont arbeid i kvardagen sin. Denne typen arbeid aukar risikoen for na...

Pågående Prosjektperiode 2021 – 2023
Prosjekt 17. november 2021

Nattarbeid, årstider og søvnighet - sikkerhet på arbeidsplassen i Nordområdene (Noralert)

Prosjektet skal avgjøre om årstidene i Nordområdene innvirker spesielt på arbeidstakere som jobber natt, med konsekvenser for søvnighet p...

Pågående Prosjektperiode 2021 – 2027
Prosjekt 30. august 2019

En bra dag på jobb - forebyggende arbeidsmiljøarbeid i praksis

'En bra dag på jobb' er et pilotprosjekt der målsetningen var å skape et verktøy for å gjøre det enklere å ta tak i relevante arbeidsmilj...

Avsluttet Prosjektperiode 2018 – 2019
Prosjekt 24. mars 2020

Undersøker hvordan hørselstap påvirker arbeidsdeltakelse og jobbmestring, og sammenhengen mellom støy og ulike helseproblemer (HUNT hørsel)

Målet med prosjektet er å studere hvordan hørselstap påvirker arbeidsdeltakelse, og å finne ut hvilken effekt yrkesstøy har på ulike hels...

Pågående Prosjektperiode 2017 – 2023
Prosjekt 4. januar 2018

ICElab (Impact of Cold Exposure – a laboratory approach): Patterns of exposure, mechanisms, and health

Det overordnede formålet med prosjektet er å øke kunnskapsgrunnlaget om norsk arbeidsliv i nordområdene, for å kunne utvikle helsefremmen...

Pågående Prosjektperiode 2017 – 2021
Prosjekt 30. desember 2014

Lange arbeidsdager og komprimert arbeidstid – en risikofaktor for hjertesykdom og ulykkesrisiko

Arbeidstidslovgivningen er under debatt i mange europeiske land, også i Norge. Det er derfor behov for solid kunnskap om ulike arbeidstid...

Pågående Prosjektperiode 2014 – 2019
Prosjekt 14. januar 2015

Unge arbeidstakere i et sunt arbeidsliv – med spesielt fokus på nordiske forhold

Prosjektet belyser unge arbeidstakere arbeidsmiljø, med et spesielt fokus på forholdene i de fem nordiske landene. Risikofaktorer knyttet...

Avsluttet Prosjektperiode 2014 – 2015
Prosjekt 2. mars 2015

Arbeidsrelaterte hudsykdommer i Norge og hudkreft i Norden: Har arbeidsmiljøfaktorer betydning? En epidemiologisk studie i yrkesbefolkningen

Arbeidsbetingede hudsykdommer representerer opptil 30 prosent av registrerte yrkessykdommene i Europa. Det kroniske forløpet av denne typ...

Avsluttet Prosjektperiode 2014 – 2016
Prosjekt 30. desember 2014

Eksponering for vibrasjoner fra håndholdt verktøy og risiko for utviklingen av hånd-armvibrasjonssyndrom (HAVS) blant spesialiserte veiarbeidere

Arbeid med vibrerende verktøy er assosiert med føleforstyrrelser, ”hvite fingre” og muskel/leddsmerter i hendene. Det mangler fortsatt re...

Pågående Prosjektperiode 2014 – 2018
Prosjekt 30. desember 2014

Epigenetiske endringer i sentrale døgnrytme, melatonin, kjønnshormon reseptorer og deres betydning for brystkreftrisiko i norske sykepleiere

Brystkreft utgjer 22,8% av alle krefttilfelle og er den vanlegaste kreftforma på verdsbasis. Dei siste åra har den mogelege påverknaden a...

Avsluttet Prosjektperiode 2013 – 2018
Prosjekt 30. desember 2014

Muskel-/skjelettplager og perifere mekanismer for nocicepsjon

Smerter i nakke, skuldre og øvre del av ryggen er av de vanligste muskel-/skjelettplagene, og omfatter nærmere 40 prosent av norske arbei...

Avsluttet Prosjektperiode 2013 – 2018
Prosjekt 15. januar 2015

Støyeksponering og helse i arbeidslivet

Hørselsskadelig støy anses som en stor utfording i arbeidlivet. Rundt 11 prosent av alle yrkesaktive rapporterer at de har nedsatt hørsel...

Avsluttet Prosjektperiode 2013 – 2016
Prosjekt 23. desember 2014

Arbeidstidsordninger og betydningen av disse for risikovurderinger av kjemikalier

In recent years, an increasing proportion of the work force has been employed in various types of shift work and other unusual working ho...

Pågående Prosjektperiode 2013 – 2018
Prosjekt 26. februar 2015

Mekaniske eksponeringer: tungt arbeid, alder, smerter og arbeidsevne

Det er viktig både for samfunnet og for den enkelte å bevare arbeidsevnen så lenge som mulig. Helse- og omsorgssektoren og byggebransjen ...

Avsluttet Prosjektperiode 2012 – 2018
Prosjekt 16. mars 2016

Effekt på skulderbelastning og smerter hos frisører ved bruk av føner

Det er god dokumentasjon på at arbeid med armene hevet er en risikofaktor for nakke- og skulderplager. Frisører arbeider ca 3 prosent av ...

Avsluttet Prosjektperiode 2012 – 2017
Prosjekt 26. februar 2015

Senfølger etter lavspent strømgjennomgang

Strømgjennomgang er en eksponering i yrkeslivet som kun er kartlagt i begrenset omfang. Det er en betydelig underrapportering særlig for ...

Pågående Prosjektperiode 2003 – 2022
Prosjekt 14. januar 2015

Vurdering av arbeidsrelatert sykelighet og muligheter for forebygging

Prosjektets mål var å studere omfanget av arbeidsrelaterte helseproblemer, både forekomst og hvordan slike helseproblemer fordeler seg i ...

Avsluttet Prosjektperiode 2000 – 2016