Prosjektleder

Prosjektdeltakere

Forskningsområde

Fysisk arbeidsmiljø

I denne studien vil vi undersøke nærmere om lange arbeidsøkter og lange eller komprimerte arbeidsuker øker risikoen for hjerte- og karsykdom og feilhandlinger.

På tross av at hjerte- karsykdom er en viktig årsak til arbeidsudyktighet og dødelighet i den norske befolkningen, finnes det svært lite forskning på denne typen helseproblemer i forhold til ulike arbeidstidsordninger. Kan en enkelt lang arbeidsdag medføre endringer i tidligmarkører for hjerte-og karlidelser, eller vil slike endringer være knyttet til lange eller komprimerte arbeidsuker?

Siden det er kjent at søvnproblemer og fatigue påvirker årvåkenhet og funksjon, virker det innlysende at lange arbeidsøkter kan ha negative effekter på sikkerhet.  Det mangler likevel kunnskap om lange enkeltskift kan forårsake tretthet/fatigue som øker risikoen for feilhandlinger, eller om tretthet/fatigue etter flere påfølgende lange skift gjør det.

Målet med denne studien er å undersøke om lange arbeidsøkter og lange eller komprimerte arbeidsuker øker risikoen for hjerte- og karsykdom og feilhandlinger. Deltakere i studien vil være ulike grupper av arbeidstakere som arbeider lange skift. Døgnmålinger av hjerterytme, resultatene fra årvåkenhetstester, og spørreskjemadata vil bli analysert i samarbeid med forskere fra Finland og Japan, for å finne svar på spørsmålene.

I tillegg til et betydelig forebyggende potensial, vil resultatene fra studien være svært relevante i et offentlig helseperspektiv. Arbeidstidsreguleringer med hensyn til lange arbeidsøkter kan være av stor betydning for arbeidstakers helse og sikkerhet.

Eksterne samarbeidspartnere

Anthony Wagstaff .  Flymedisinsk Institutt/UiO  ( http://flymed.no/)                (http://www.med.uio.no/helsam/personer/vit/anthonyw/)

Anders Meland, Flymedisinsk institutt (http://flymed.no/)

Mika Tarvainen, University of Eastern Finland                   (http://www.researchgate.net/profile/Mika_Tarvainen2))

Kazuma Ishimatsu, Graduate School  of Health Care, Jikei Institute, Osaka, Japan (http://www.jpss.jp/en/grad/682/)

Økonomisk bidragsyter(e)

STAMI

Flymedisinsk Institutt

(Søknader til eksterne kilder under behandling)