Hjem Prosjekter Undersøker sammenhengen mellom hørselstap[...]

Undersøker sammenhengen mellom hørselstap og arbeidsdeltakelse, og helseeffekter av støy

Prosjektet består av to doktorgradsprosjekter. Det første prosjektet ser på sammenhengen mellom hørselstap, arbeidsdeltakelse og samfunnskostnader. Det andre prosjektet studerer effekter av yrkesstøy på hørselsproblemer. Prosjektet bruker data fra verdens største hørselsundersøkelse (HUNT studien) og foregår i samarbeid med Folkehelseinstituttet.

Prosjektleder

Prosjektdeltakere

Forskningsområde

Fysisk arbeidsmiljø

Hørselstap som påvirker kommunikasjonen affiserer cirka 10 % av alle yrkesaktive. Likevel man vet lite om hvordan dette påvirker arbeidsdeltakelse, sykefravær og førtidspensjonering.

Støy på arbeidsplassen er fortsatt et utbredt problem, både i Norge og i andre land. I 2016 oppga om lag 9 prosent av alle yrkesaktive at de en fjerdedel av arbeidsdagen eller mer er utsatt for så sterk støy at de må stå inntil hverandre og rope høyt for å bli hørt. Dette tilsvarer 220 000 yrkesaktive.

STAMI og FHI samarbeider i et prosjekt som bruker data fra to store hørselsundersøkelser i Trøndelag: HUNT4 hørsel (2017-2019) og HUNT2 hørsel (1996-1998). HUNT-dataene er koblet med data fra andre helseundersøkelser og helseregistre. Prosjektet bruker en jobbeksponeringsmatrise for å kartlegge støyeksponering.

I prosjektet vil vi blant annet finne ut:

• Hvordan hørselstap påvirker sykefravær og førtidspensjonering. Vi ønsker også å avdekke sårbare grupper og beskyttende faktorer.
• Effekten av objektivt målt yrkesstøy på hørselstap og øresus. Vi ønsker også å avdekke sårbare grupper (stenører og glassører)
• Undersøke hvilke yrker og bransjer som fortsatt er under risiko for støybetinget hørselstap
• Undersøke hvordan hørselen i befolkningen er nå sammenliknet med 20 år tilbake i tid, samt kartlegge årsaker til denne endringen

Ekstern samarbeidspartner

Folkehelseinstituttet (FHI)

Få nyhetsbrev
Lukk