Hjem Prosjekter Undersøker hvordan hørselstap påvirker ar[...]

Undersøker hvordan hørselstap påvirker arbeidsdeltakelse og jobbmestring, og sammenhengen mellom støy og ulike helseproblemer (HUNT hørsel)

Målet med prosjektet er å studere hvordan hørselstap påvirker arbeidsdeltakelse, og å finne ut hvilken effekt yrkesstøy har på ulike helseproblemer. Prosjektet foregår i samarbeid med Folkehelseinstituttet.

Prosjektleder

Prosjektdeltakere

Forskningsområde

Fysisk arbeidsmiljø

Hørselstap som påvirker kommunikasjonen affiserer cirka 10 % av alle yrkesaktive, men man vet lite om hvordan dette påvirker arbeidslivet. Forstyrrende eller hørselsskadelig støy på arbeidsplassen er fortsatt et utbredt problem, både i Norge og i andre land. I 2016 oppga om lag 9 prosent av alle yrkesaktive at de en fjerdedel av arbeidsdagen eller mer er utsatt for så sterk støy at de må stå inntil hverandre og rope høyt for å bli hørt. Dette tilsvarer 220 000 yrkesaktive.

STAMI og FHI samarbeider i et prosjekt som vil bruke data fra to store hørselsundersøkelser i Nord-Trøndelag: HUNT4 hørsel (2017-2019) og HUNT2 hørsel (1996-1998). Hørselsdataene har blitt koblet med data fra andre helseundersøkelser og helseregistre. Blant annet har vi koblet HUNT dataene med data fra statistisk sentralbyrå, slik at vi kan studere effekten av hørselstap på sykefravær og førtidspensjonering.

I prosjektet vil vi blant annet finne ut:

  • Hvordan hørselstap påvirker sykefravær og førtidspensjonering. Vi ønsker også å avdekke eventuelle sårbare grupper og beskyttende faktorer.
  • Effekten av yrkesstøy på ulike helseproblemer, slik som hørselstap, øresus, psykiske og fysiske stressreaksjoner.
  • Undersøke støyrelatert hørselstap i spesifikke yrker og bransjer, både med tanke på dagens status og om forholdene har endret seg over de siste tyve årene.
  • Identifisere grupper som er ekstra sårbare for støyskade.

Eksterne samarbeidspartnere

Folkehelseinstituttet (FHI)

Få nyhetsbrev
Lukk