Hørselsskadelig støy anses som et stort problem i både norsk og internasjonalt arbeidsliv. Tall fra NOA viser at 11 % av alle yrkesaktive rapporterer at de har nedsatt hørsel og 3 % at de har nedsatt hørsel pga jobben. I tillegg kommer andre helseeffekter enn hørselstap.

Tilsynsetatene (ATIL og PTIL) oppfatter støy som et betydelig problem og ønsker mer kunnskap om området for å kunne bedre tilsynevirksomheten.

Det er vanskelig å skille mellom støybetinget og aldersbetinget hørselstap. Nyere forskning tyder på at hørselstapet pga alder er betydelig sammenlignet med hørselstapet pga støy. Det varierer imidlertid mye fra person til person og siden støytapet er lite, er trolig diagnostisering av støyskader et større problem enn mange hittil har trodd. Bruker man Arbeidstilsynets retningslinjer for å registrere et hørselstap som støybetinget, står man i fare for en betydelig overdiagnostisering.

Målet med prosjektet er å gjøre en systematisk litteraturgjennomgang og på grunnlag av denne å lage en rapport over kunnskapsstatus i Norge per 2013.

Les rapport

Eksterne samarbeidspartnere

Bo Engdahl, FHI
Kristian Tambs, FHI
Tonje Strømholm, ATIL
Sissel Bukkholm, PTIL