Prosjektleder

Prosjektdeltakere

Forskningsområde

Fysisk arbeidsmiljø

I dette prosjektet vil vi undersøke mulige tidlige og sene helseeffekter i hendene til spesialiserte veiarbeidere etter arbeidsrelatert eksponering for vibrasjoner fra håndholdt verktøy. Vi ønsker å undersøke arbeidere fra fjellsikring og rekkverksbygging. Fjellsikringsjobber i forbindelse med sikring av fjellsider i tilknytning til vei, bane eller boliger utføres av arbeidslag med 2 – 3 personer. Det benyttes to ulike fjellbor: Montabert T18 og Atlas Copco BB 16. Jobben utføres med håndholdt fjellbor. Det jobbes fra tau med taujekk, med knemater fra korg og knemater fra bakkenivå. Tidsbruken varierer normalt fra 10 minutter til 40 minutter per hull. Av denne tiden utgjør 80-90 % boring med fjellbor.

Et rekkverkslag består vanligvis av fire arbeidstakere. De har med seg en lastebil med kran og tilhenger, en varebil/utstyrsbil og en lastebil med påmontert bor- og pælemaskin. Viktigste håndverktøy som benyttes er muttertrekker, vinkelsliper og slegge. Muttertrekker brukes ved montering og demontering av rekkverk, og er mye i bruk. Slegge brukes for å feste/løsne på gjerdestolper, og brukes en del. Vinkelsliper brukes sporadisk, primært ved reparasjoner av rekkverk som er blitt ødelagt i kollisjoner.

Studiens mål er følgende:

1. Grundig eksponeringskartlegging av hånd-arm vibrasjoner ved fjellsikring og rekkverksmontasje.

2. Måling av eventuelle negative helseeffekter som tidlige stadier i utvikling av HAVS eller HAVS over tid (minst 5 år) hos fjellsikrere og rekkverksmontører. Spørreskjema utfylt av fjellsikringsarbeidere i en pilotstudie tyder på høy prevalens av symptomer på HAVS. Det samme har vi sett blant rekkverksmontører. Vi ønsker å verifisere ved hjelp av diagnostiske hjelpemidler (vibrametri, styrketester, tremortester) hvor stor utbredelsen er i gruppene.

Eksterne samarbeidspartnere

Thomas Clemm og Margun Dahle, Mesta bedriftshelsetjeneste

Karl Færden, Miljø og yrkesmedisin, Oslo universitetssykehus (OUS)

Økonomisk bidragsyter

Fondet for regionale verneombud i bygg- og anleggsbransjen