Hjem Prosjekter Unge arbeidstakere i et sunt arbeidsliv –[...]

Unge arbeidstakere i et sunt arbeidsliv – med spesielt fokus på nordiske forhold

Prosjektet belyser unge arbeidstakere arbeidsmiljø, med et spesielt fokus på forholdene i de fem nordiske landene. Risikofaktorer knyttet til yrkessykdommer, skader og sykefravær av unge arbeidstakere identifiseres. Hvilke tiltak som kan forbedre de unge arbeidstakere helse og sikkerhet og øke jobbdeltakelse?

Prosjektleder

Prosjektdeltakere

Forskningsområde

Fysisk arbeidsmiljø

Et inkluderende og helsefremmende arbeidsmiljø som forebygger arbeidsrelaterte helseplager er viktig for å kunne sikre at så mange som mulig kan delta i arbeidslivet. Unge arbeidstakeres etablering i arbeidslivet bør skje under så gode arbeidsmiljøforhold som mulig for å legge grunnlaget for et langt og sunt arbeidsliv.

Unge arbeidstakere har økt risiko for arbeidsulykker sammenliknet med eldre arbeidstakere. Samtidig er muskel- og skjelettplager og psykiske lidelser vanlige årsaker til redusert helse, sykefravær og tidlig avgang fra arbeidslivet, også for unge arbeidstakere. Den praktiske inkludering av unge arbeidstakere i arbeidslivet bør derfor ta hensyn til tiltak som bedrer arbeidsrelatert helse og øker motivasjon og arbeids deltagelse. Prosjektets hovedmål har vært å belyse unge arbeidstakere arbeidsmiljø, med et spesielt fokus på forholdene i de fem nordiske landene. Prosjektet belyser unge arbeidstakere arbeidsmiljø, med et spesielt fokus på forholdene i de fem nordiske landene. Risikofaktorer knyttet til yrkessykdommer, skader og sykefravær av unge arbeidstakere identifiseres. Hvilke tiltak som kan forbedre de unge arbeidstakere helse og sikkerhet og øke jobbdeltakelse?

Prosjektets hovedmål bygger på tre delmål:

Første delmål var å gjennomføre en systematisk, kritisk litteraturgjennomgang av den eksisterende kunnskapen om risikofaktorer for arbeidsulykker, redusert arbeidshelse og lav arbeidsdeltagelse for unge arbeidstakere. Det vil være et spesielt fokus på kunnskapen fra de fem Nordiske landene.

Andre delmål er en kartlegging fra hvert av de fem nordiske landene i forhold til offentlig statistikk om unge arbeidstakere. En kartlegging vil gjøres der man ser på i hvilken grad myndighetene samarbeider omkring unge arbeidstakeres arbeidsmiljø og hvilke eksisterende prosjekter som finnes. I tillegg kartlegges arbeidsmiljøkunnskapen i utdanningssystemene.

Det tredje delmålet var å arrangere en workshop der resultatene fra delmål en og to formidles og diskuteres med myndigheter og politikere.

Prosjektet vil ende opp i en rapport for Nordisk Ministerråd i tillegg til 2 fagfellevurderte vitenskapelige artikler.

Eksterne samarbeidspartnere

National Research Centre for the Work Environment, Copenhagen, Denmark v/Pete Kines

Finnish Institute of Occupational Health, Finland v/Jukka Vuori & Mikko Nykänen

University of Gothenburg, Department of Occupational and Environmental Medicine, Sweden v/Sara Thomèe

International Research Institute of Stavanger (IRIS), Norway v/Kari Anne Holte

University of Iceland, Educational Research Institute, Reykjavík, Iceland v/Steingerður Ólafsdóttir,

Få nyhetsbrev
Lukk