Hjem Prosjekter Muskel-/skjelettplager og perifere mekanis[..]

Muskel-/skjelettplager og perifere mekanismer for nocicepsjon

Smerter i nakke, skuldre og øvre del av ryggen er av de vanligste muskel-/skjelettplagene, og omfatter nærmere 40 % av norske arbeidstakere på månedlig basis. Arbeid med armene løftet over skuldernivå i lange perioder øker risiko for nakke-skulder-armsmerter. Imidlertid er nakkesmerter også vanlig i yrker med svært lave nivåer av muskelbruk og mekaniske belastninger. Også psykososiale faktorer (”stress”) øker risiko for nakke-skuldersmerter.

Man kjenner enkelte årsakssammenhenger og mekanismer for smerter etter akutte og tyngre mekaniske belastninger. Imidlertid har man lite kunnskap om hva som vedlikeholder mange former for muskelskjelettsmerter. Årsakene til smerter forbundet med lave nivåer av mekanisk eksponeringer som f. eks. ved kontorarbeid, er ikke kjent.

Det er behov for mer kunnskap om årsakene og mekanismene for muskelskjelettsmerter i fysisk lette yrker.

Prosjektet vil utforske nye forklaringsmodeller for utviklingen av akutte og kroniske muskelsmerter. Vårt fokus er på det som skjer i muskler, sener, senefester og deres omgivelser under arbeid og de signalmolekyler som aktiverer de nerver som signaliserer smerte (nocicepsjon). Målet vil være å avsløre nye former for kommunikasjon mellom slike nerveceller og det omkringliggende vev.

I dette prosjektet vil forsøkspersoner utføre relevante arbeidsoppgaver i våre laboratorier mens vi følger de fysiologiske og biokjemiske reaksjoner i muskler og nerver.  Mulige årsaksmekanismer følges opp i dyrkede nerveceller og dyremodeller.

Kunnskap om årsakssammenhenger er avgjørende for forebygging og tiltak på arbeidsplassen.

Få nyhetsbrev
Lukk