Hjemmekontor

Nyhet

Hvordan vil det nye arbeidslivet se ut?

Det vokste fram en entusiasme for hjemmekontor under koronapandemien. Hva kan det bety for hvordan vi organiserer arbeid i Norge − på et ...

To kolleger jobber i hver sin lukkede telefonboks i et kontorlandskap
Nyhet

En bedre arbeidsdag på hjemmekontoret

Å arbeide hjemmefra har en rekke potensielt positive sider, slik som tidsbesparelser ved redusert reisevei til jobb og muligheter for økt...

Kvinne jobber med laptop i fanget, mens et barn hopper i sofaen ved siden av henne.
Få nyhetsbrev
Lukk