Hjemmekontor

Nyhet 13. juni 2023

Podkast: Blir fleire sjukmeldte i kontorlandskap?

Over 60 prosent av folk som jobbar på kontor i Noreg, jobbar i kontorlandskap eller deler kontor med andre. Utforminga av kontoret kan på...

Nyhet 22. mars 2023

Flere melder seg syke i kontorlandskap enn på enekontor

Arbeidstakere i åpne kontorlandskap med faste plasser har høyere egenmeldt sykefravær sammenliknet med arbeidstakere i enekontor, viser e...

Nyhet 3. august 2022

Hvordan vil det nye arbeidslivet se ut?

Det vokste fram en entusiasme for hjemmekontor under koronapandemien. Hva kan det bety for hvordan vi organiserer arbeid i Norge − på et ...

Nyhet 15. mars 2022

Podkast: Blir arbeidslivet mindre inkluderende med mer hjemmekontor?

Civitas Kristin Clemet, Agendas Trygve Svensson og Even Bolstad fra HR Norge diskuterer fordelene og ulempene med hjemmekontor og fjernar...

Nyhet 2. mars 2022

Balansen mellom kontoret og heimekontoret er avhengig av tre ting

Heimekontor og fjernarbeid er lite forska på, men vi veit om nokre ting som fungerer bra og noko som fungerer dårleg, seier STAMI-direktø...

Prosjekt 14. februar 2022

Effekter av kontorkonsepter for ansattes helse og arbeidsevne

Rundt 40 prosent av alle sysselsatte i Norge jobber med kontoroppgaver mesteparten av dagen. Åpne kontorlandskap og bruk av hjemmekontor ...

Pågående Prosjektperiode 2022 – 2025
Nyhet 24. januar 2022

Slik kan kontorarbeidsplasser jobbe med arbeidsmiljø

Omtrent 40 prosent av alle sysselsatte i Norge jobber med kontoroppgaver mesteparten av dagen. Det forskningsbaserte verktøyet ‘En bra da...

Nyhet 7. desember 2021

Hjemmekontor og forventninger om å være tilgjengelig på fritiden: arbeidsmiljø, tanker om å slutte i jobben og helse

En ny studie fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) viser at hjemmearbeid er assosiert med både positive faktorer, slik som blant anne...

Film 4. november 2021

Arbeidsmiljørådet podkast - #1 Hjemmekontor

hjemmekontor
Nyhet 27. oktober 2021

Heimekontor kan verke inn på kor mykje du drikk

Viss du jobbar heimanfrå to dagar i veka eller meir, aukar risikoen for at du drikk meir alkohol. Det viser ein ny rapport frå Statens ar...

Nyhet 27. oktober 2021

Arbeidsmiljørådet - ny podkast frå STAMI

Er du oppteken av arbeidsmiljø og korleis arbeidet påverkar helsa vår? Vil du vite korleis ein best kan jobbe med viktige arbeidsmiljøutf...

Nyhet 1. oktober 2021

– Vi må løfte blikket i debatten om arbeidslivet i framtida

Etter halvanna år med meir heimekontor og fjernarbeid enn før, har vi hatt mange diskusjonar om fordelar og ulemper med slike løysingar. ...

Film 30. september 2021

Webinar: Fjernarbeid – hva betyr det egentlig for arbeidslivet?

Aktuelt Webinar hjemmekontor teknologi
Nyhet 10. september 2021

Webinar 18. september: Arbeid i en uforutsigbar verden

Få med deg den nyeste forskningen om fremtidens arbeidsliv og forebyggende tiltak for å sikre gode arbeidsforhold fremover.

Nyhet 1. september 2021

Hvordan sikre et best mulig arbeidsliv etter korona?

Partene i arbeidslivet er ganske enige i synet på bruk hjemmekontor fremover. Vi må dosere på en slik måte at det gir best mulig vilkår f...

Film 30. august 2021

Webinar fra Arendalsuka 2021: Fremtidens arbeidsmiljø – post korona

Webinar
Nyhet 17. august 2021

Arendalsuka 2021: Se opptak av STAMI-debatten om fremtidens arbeidsmiljø

Tirsdag 17. august kl 12.30 arrangerte STAMI debatt på Arendalsuka med tema "Fremtidens arbeidsmiljø: post korona".

Nyhet 28. mai 2021

STAMI med ny rapport om virkningene av hjemmekontor

− Hovedkonklusjonen er at kunnskapsgrunnlaget er svakt og at norske virksomheter risikerer å fatte endringsbeslutninger på spinkelt kunns...

Film 10. mai 2021

Opptak fra webinar: Velkommen tilbake! Arbeidsmiljø på kontoret

Frokostseminar Webinar
Nyhet 25. mars 2021

En bedre arbeidsdag på hjemmekontoret

Å arbeide hjemmefra har en rekke potensielt positive sider, slik som tidsbesparelser ved redusert reisevei til jobb og muligheter for økt...

Nyhet 10. februar 2021

Stadige omorganiseringer gjør oss endringstrette

– Mange bedrifter gjør endringer til den nye normalen. Vår forskning viser at det ikke nødvendigvis er et gode, sier STAMI-forsker Lise F...

Nyhet 3. februar 2021

Delte og åpne kontorløsninger – hva er konsekvensene?

En ny rapport fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) oppsummerer kunnskapen om hvilken betydning kontorkonsepter har for sykefravær og...

Nyhet 28. januar 2021

Hva skjer med arbeidsmiljøet i koronakrisen?

STAMI-direktør Pål Molander mener norsk arbeidsliv har et stort fortrinn som kan bidra til å få et utsatt arbeidsmiljø gjennom koronakrisen.

Publikasjoner Utgivelsesår 2020

Forholdet mellom aktivitetsbaserte arbeidsplasser og sykefravær. Arbeidsplasskonsepter med betydning for sykefravær og frafall fra arbeidslivet

STAMI-rapport nr. 4/2020. Åpne kontorkonsepter (“open-plan office”, ABW) innføres i svært mange nybygg og virksomheter. Begrunnelser er a...

Knardahl, Stein