De siste 18 månedene har endret arbeidslivet totalt. Hjemmekontor og arbeid utenfor kontoret/arbeidsplassen har økt, og det samme har digitalisering av arbeidsoppgaver. Disse endringene har stor innvirkning på sysselsetting og arbeidsforhold, på grensene mellom arbeid og fritid og på rettighetene til alle som er i jobb.

Flere studier har forsøkt å forutse virkningen av pågående og fremtidige endringer. Noen av dem har hatt som mål å identifisere hvilke løsninger arbeidsmiljøeksperter mener bidrar til å sikre et godt arbeidsliv fremover.

I webinaret presenteres forskning og praktiske løsninger for å oppnå en trygg og sunn fremtid i arbeidet fra nordiske, europeiske og globale profiler innen arbeidshelsefeltet.

I tillegg deltar politiske beslutningstakere fra Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO), EU-kommisjonen, Canada, Safe Work Australia og de nordiske landene.

STAMI er representert ved kommunikasjonsdirektør Sture Rolfheim-Bye, som skal være moderator for samtalene.

Arrangører: Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO), arbeidstilsynene i de nordiske landene og NIVA Education.