Du kan abonnere på Arbeidsmiljørådet i din podkast-app. Du kan også spille av podkasten i ruta under her, eller hos Spotify, Google, Apple og Anchor.

Denne episoden er opptak fra et STAMI-webinar 30. september, med Kristin Clemet (Civita), Trygve Svensson (Agenda), Even Bolstad (HR Norge), og STAMI-direktør Pål Molader i studio. Programleder er Svein Tore Bergestuen.

Hva skjer med arbeidsmiljøet om mer av arbeidet skjer borte fra arbeidsplassen? Det finnes ikke nok kunnskap til å kunne svare på det, men den kunnskapen som finnes har STAMI samla i en systematisk kunnskapsoppsummering.

Her har vi funnet både positive og negative effekter av fjernarbeid.

– Hjemmekontor er bra, hvis det er i en passende dose, hvis det er frivillig, passer arbeidets art, og det er god samhandling mellom ledelse og ansatte, sier STAMI-direktør Pål Molander.

Utfordring for inkludering

Men STAMIs kunnskapsoppsummering viser også at hjemmekontor i mange situasjoner kan være en utfordring for arbeidsmiljøet og for den enkelte arbeidstakers helse.

Blant anna er det vanskeligere for ledere å følge opp nye ansatte og andre som trenger oppfølging. Dette kan være en utfordring for inkludering til arbeidslivet framover.

I møte med eldrebølga og behovet for flere i arbeid, er spesielt inkludering en utfordring som arbeidslivet og hele samfunnet trenger å være ekstra oppmerksomme på.

– De som er sårbare, trenger sosial støtte, tett oppfølging og gode arbeidsmiljø. Det er det ikke lett å få til hvis de sitter på hjemmekontor, sier Molander.

Store krav til ledelse

Selv om det gir mer fleksibilitet, tviler også Kristin Clemet på om mer bruk av hjemmekontor kan gi bedre inkludering.

– Et arbeidsliv som i mer varierende grad venter oppmøte på arbeidsplassen kan kanskje bidra positivt. Samtidig vil dette stille store krav til god og tilpassa ledelse, sier Civita-sjefen.

Arbeidsmiljørådet

Hør flere episoder av Arbeidsmiljørådet her: