Over én million mennesker i Norge kan jobbe på hjemmekontor. Det gir mange en nyttig fleksibilitet. Men kan denne fleksibiliteten også bli en utfordring for arbeidsmiljø og helse?

For mange gir det en fleksibilitet og frihet å gjøre jobben sin hjemme, eller andre steder. Og mange arbeider utenfor kontoret flere dager i uka.

Samtidig ser vi fra forskninga på feltet at mer bruk av hjemmekontor og fjernarbeid kan ha negative konsekvenser for arbeidsmiljø og helse. Derfor er det lurt av virksomheter å være varsomme med å innføre hjemmekontor som arbeidssted.

Her er 5 råd om godt arbeidsmiljø på hjemmekontor

Vi har med oss STAMI-forsker Jan Olav Christensen, og STAMI-direktør Therese Hanvold. De skal snakke med oss om hva STAMI sin rykende ferske kunnskapsoppsummering forteller oss om hjemmekontor og arbeidsmiljø.

Vi skal også snakke om hvordan arbeid utenfor kontoret påvirker arbeidsmiljøet, helsa vår, og ikke minst hva vi kan gjøre for å forebygge sykefravær.