Klarer Hanne å gjennomføre det viktige møtet, mens ho er på hytta med familien?

Denne filmen viser nokre av utfordringane ein kan møte når ein arbeider på hyttekontor. Filmen er laga av Storm Films for STAMI.

Heimekontor kan gi mange ein nyttig fleksibilitet, men denne fleksibiliteten kan også bli ei utfordring for arbeidsmiljø og helse.

STAMI forskar på samanhengane mellom heimekontor, arbeidsmiljø og helse, og på bakgrunn av denne forskinga kan vi gi fem råd om godt arbeidsmiljø på heimekontor.