’En bra dag på jobb’ er et bransjespesifikt verktøy, og er lett å kjenne seg igjen i for ansatte som tar det i bruk i virksomhetene.

Verktøyet skal danne et godt grunnlag for at ansatte i virksomheter kan diskutere utfordringene på sin arbeidsplass. Det er basert på STAMIs forskning, og dialog med virksomheter fra hver bransje.

En bra dag på jobb: kontorarbeid

Samarbeid med virksomhetene

Yara er en av bedriftene som har bidratt med kunnskap og erfaring til verktøyet utviklet for kontorarbeid, og til utviklingen av filmene.

De ønsket å bidra til utvikling av verktøyet fordi de er opptatt av å jobbe kunnskapsbasert og bevisstgjøre sine ansatte. ‘En bra dag på jobb’ er enkelt å forstå og lett å tilpasse.

– Selv om man jobber godt med arbeidsmiljø, vil man alltid kunne finne faktorer man kan bli bedre på, sier Michael Lehfeldt, HMS-rådgiver i Yara.

Hverdagen på kontoret

De fleste som jobber på kontor har høy jobbtilfredshet, høy motivasjon for jobben og sterk tilhørighet til arbeidsplassen sin.

Samtidig har de som jobber på kontor også noen arbeidsmiljøutfordringer til felles. Som blant annet rolleuklarhet og sosial støtte, omstilling og endring, den fysiske arbeidsplassen, arbeid hjemefra – balanse mellom arbeid og fritid og forstyrrelser når en jobber med oppgaver som krever høy konsentrasjon.

Å sitte på kontor – den fysiske arbeidsplassen

Å jobbe på kontor innebærer mye stillesittende arbeid og repeterende armbevegelser. Hele 94 prosent av alle som jobber på kontor jobber med pc mer enn fire timer – hver eneste dag.

Dette kan gi økt risiko for nakke og skulderplager på grunn av statisk belastning på muskulaturen. 66 prosent av de med smerter i nakke og skuldre, og 59 prosent av de med smerter i armene, rapporterer at dette skyldes jobben.

For å forebygge plager og sykefravær er det viktig å legge til rette på arbeidsplassen med ergonomisk utstyr som for eksempel bestemte stoler og skrivebord.

Arbeid hjemmefra

Hjemmekontor oppleves av mange som positivt og kan bidra til fleksibilitet og autonomi for den ansatte som igjen vil kunne bidra til høy jobbtilfredshet. På den andre siden kan stor grad av hjemmekontor være belastende for den enkelte arbeidstaker og påvirke produktiviteten negativt.

De avgjørende faktorene for om å jobbe hjemme oppleves som et gode eller som en utfordring er graden av frivillighet og type oppgaver som skal utføres. I tillegg vil det kunne påvirke balansen mellom jobb og privatliv.