Ukategorisert

Nyhet 14. november 2023

I disse næringene er det flest arbeidsskader

En ny rapport gir svar på hvor mange som skader seg på norske arbeidsplasser, hvilke yrker og næringer som hadde flest skader og hvilke s...

Nyhet 29. august 2023

Ansatte i gods- og persontransport til sjøs kan bruke En bra dag på jobb

Verktøyet En bra dag på jobb er laga spesielt for gods- og persontransport til sjøs, og hjelper ansatte og ledere med å sammen løse utfor...

Nyhet 17. august 2023

Forskningsbasert kunnskap grunnmuren i fremtidens arbeidsmiljø  

Debattdeltakerne i Arendal var enige: Forskningsbasert kunnskap er avgjørende for å bevare og utvikle gode arbeidsmiljø i et arbeidsliv s...

Nyhet 14. februar 2023

Meir kunnskap om straumskader er avgjerande i elektrobransjen

Straumskader er meir relevant i arbeidslivet enn før. 18. til 20. april arrangerer STAMI og NIVA eit kurs om førebygging, eksponering, be...

Nyhet 17. oktober 2022

Arbeids- og inkluderingsdepartementet søker direktør til STAMI

Departementet søker en erfaren direktør som motiveres av å lede et fremragende flerfaglig forskningsinstitutt, har engasjement for arbeid...

Nyhet 21. september 2022

Direktør Pål Molander slutter i STAMI

Direktør Pål Molander vil f.o.m. 1. oktober slutte i Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) for å bli administrerende direktør i Norsk ins...

Nyhet 26. august 2022

Styrker forskningen på arbeidshelse i Europa

Det store OMEGA-NET-prosjektet, som STAMI har ledet, er nå ved veis ende. Prosjektet har bidratt til vitenskapelig koordinering og fremdr...

Film 19. august 2022

Webinar: Arbeidsmiljø og kunnskap - fra forskning til praksis

Webinar
Kurs

Webinar: Arbeidsmiljø og kunnskap - fra forskning til praksis

STAMIs forskere forteller om våre forskningsområder, og hvordan forskningen kan brukes i praksis, direkte fra Arendalsuka.

Nyhet 6. desember 2021

Sinnsstemning har liten innflytelse på besvarelser av spørreskjemaer i forskning

Bak ethvert forskningsfunn ligger en vitenskapelig metode til grunn. Metode med bruk av spørreskjema gjelder nesten all forskning om psyk...

Nyhet 30. juni 2021

Fem råd for en god sommerferie

Etter en lang vinter og vår er vi veldig klare for ferie med familie og venner. Her er fem gode råd for at sommerferien din skal bli ekst...

Nyhet 30. juni 2021

STAMI på Arendalsuka i august 2021  

På årets Arendalsuke arrangerer STAMI debatt om hvordan bør vi arbeide fremover for å sikre et best mulig arbeidsliv.

Nyhet 23. april 2021

Ny doktorgrad: Effekter av miljøgifter på nerve- og immuncellefunksjon

En ny doktorgradsavhandling ved STAMI bringer mer kunnskap om hvordan perfluorerte stoffer og blandinger av persistente organiske miljøgi...

Nyhet 17. desember 2020

Fokus på arbeidsmiljøet ga bedriften store gevinster

Betydelig lavere sykefravær. Større jobbtrivsel. En unik åpenhetskultur. Da leverandørbedriften Kaefer Energy satset på en mer effektiv p...

Film 19. desember 2019

Nøkkelen til et bedre arbeidsliv

Om arbeidsmiljø
Nyhet 22. august 2019

NIVA-kurs om risikobaserte tilsyn i Norden

Hva vet vi om effektene av ulike tilsynsstrategier for forebygging av arbeidsrelaterte helseplager, sykdommer og skader? 30. - 31. oktobe...

Nyhet 6. august 2019

STAMI på Arendalsuka 2019

STAMI vil delta på tre arrangementer under Arendalsuka 12. - 17. august. Direktør Pål Molander deltar på vegne av STAMI, og vil stille ti...

Nyhet 21. september 2018

Arbeidsmiljø: Hvorfor og hvordan skal vi ta det neste steget i vår region?

Arbeidsmiljøet har stor betydning for arbeidstakeres helse og engasjement, men også for et produktivt og lønnsomt arbeidsliv. Gevinstene ...

Nyhet 20. september 2018

Ny doktorgrad: Utviklet nye metoder for å svare på årsakssammenhenger

Rune Hoff, som har gjort et doktorgradsarbeid knyttet til STAMI og Oslo Senter for biostatistikk og epidemiologi, Universitetet i Oslo, d...

Nyhet 30. august 2018

EXPO Online – verksemder sitt arkiv for luftmålingar

Data viser at 26 prosent av dei yrkesaktive i Noreg oppgir å vere utsett for støv, røyk, gass, damp, eksos eller kjemikaliar i arbeidet s...

Nyhet 30. august 2018

Hvordan forebygge arbeidsrelaterte hudplager?

Arbeidsrelaterte hudplager er fortsatt et problem for norske arbeidstakere, spesielt for de som jobber i serviceyrker og våte yrker. Med ...

Nyhet 29. juni 2018

Avtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen)

Seniorene står lenger i arbeid, mens andelen sysselsatte i befolkningen for øvrig har gått ned. Sykefraværet har så å si holdt seg uendre...

Nyhet 15. juni 2018

STAMI-TV: Hvordan følge opp elektrikere etter strømulykker?

God medisinsk oppfølging er viktig for å kunne forebygge ytterligere skade etter en strømulykke. Det finnes standardiserte anbefalinger f...

Nyhet 22. mai 2018

Seminar om bedriftshelsetjenesteordningen

En uavhengig ekspertgruppe nedsatt av Arbeids- og sosialdepartementet har vurdert om dagens bedriftshelsetjenesteordning fungerer etter h...

Nyhet 16. mars 2018

Når verden inntar norsk arbeidsliv

Over 450 000 innvandrere jobber i Norge i dag – noen fast, andre midlertidig. Kunnskapen om arbeidsmiljøet og helsen deres har vært mange...