Ukategorisert

Film 19. desember 2019

Nøkkelen til et bedre arbeidsliv

Om arbeidsmiljø
Nyhet 22. august 2019

NIVA-kurs om risikobaserte tilsyn i Norden

Hva vet vi om effektene av ulike tilsynsstrategier for forebygging av arbeidsrelaterte helseplager, sykdommer og skader? 30. - 31. oktobe...

Nyhet 6. august 2019

STAMI på Arendalsuka 2019

STAMI vil delta på tre arrangementer under Arendalsuka 12. - 17. august. Direktør Pål Molander deltar på vegne av STAMI, og vil still...

Nyhet 16. januar 2019

NIVA-kurs i 2019

Nordisk institusjon for vidareutdanning innanfor arbeidsmiljøområdet (NIVA) tilbyr vidareutdanning innan arbeidshelse, arbeidsmiljø og...

Nyhet 21. september 2018

Arbeidsmiljø: Hvorfor og hvordan skal vi ta det neste steget i vår region?

Arbeidsmiljøet har stor betydning for arbeidstakeres helse og engasjement, men også for et produktivt og lønnsomt arbeidsliv. Gevinste...

Nyhet 20. september 2018

Ny doktorgrad: Utviklet nye metoder for å svare på årsakssammenhenger

Rune Hoff, som har gjort et doktorgradsarbeid knyttet til STAMI og Oslo Senter for biostatistikk og epidemiologi, Universitetet i Oslo, d...

Nyhet 30. august 2018

EXPO Online – verksemder sitt arkiv for luftmålingar

Data viser at 26 prosent av dei yrkesaktive i Noreg oppgir å vere utsett for støv, røyk, gass, damp, eksos eller kjemikaliar i arbeide...

Nyhet 30. august 2018

Hvordan forebygge arbeidsrelaterte hudplager?

Arbeidsrelaterte hudplager er fortsatt et problem for norske arbeidstakere, spesielt for de som jobber i serviceyrker og våte yrker. Med...

Nyhet 29. juni 2018

Avtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen)

Seniorene står lenger i arbeid, mens andelen sysselsatte i befolkningen for øvrig har gått ned. Sykefraværet har så å si holdt seg...

Nyhet 15. juni 2018

STAMI-TV: Hvordan følge opp elektrikere etter strømulykker?

God medisinsk oppfølging er viktig for å kunne forebygge ytterligere skade etter en strømulykke. Det finnes standardiserte anbefalinge...

Nyhet 22. mai 2018

Seminar om bedriftshelsetjenesteordningen

En uavhengig ekspertgruppe nedsatt av Arbeids- og sosialdepartementet har vurdert om dagens bedriftshelsetjenesteordning fungerer etter h...

Nyhet 14. mai 2018

Arbeidseksponering i gjenvinningsindustrien

I en ny STAMI-rapport har STAMI sett på kjemiske og biologiske arbeidseksponeringer i gjenvinningsindustrien, både i relasjon til utfø...

Nyhet 16. mars 2018

Når verden inntar norsk arbeidsliv

Over 450 000 innvandrere jobber i Norge i dag – noen fast, andre midlertidig. Kunnskapen om arbeidsmiljøet og helsen deres har vært m...

Nyhet 20. februar 2018

STAMI-TV: Arbeidsrelatert sykdom og pasientutredning i Norge

Hva er de vanligste helseskadelige påvirkningene som norske arbeidstakere kan bli utsatt for, hvilke sykdommer kan knyttes til eksponeri...

Nyhet 14. februar 2018

Arbeidsmiljø i elektrobransjen

Som elektriker møter du mange spennende oppgaver gjennom jobben. Yrket skårer godt på tilfredshet og jobbsikkerhet, men er også forbu...

Nyhet 24. januar 2018

Verdens fremste arbeidsmiljøforskere samlet på STAMI

Ledergruppen i det europeisk forskningsnettverket OMEGA-NET (Network on the Coordination and Harmonisation of European Occupational Cohor...

Nyhet 19. januar 2018

Arbeidsmiljø - det glemte gullet

STAMIs direktør Pål Molander holdt i forrige uke et inlegg på NHOs årskonferanse som det er verdt å få med seg. Se innlegget her -...

Nyhet 12. januar 2018

Å arbeide når det er kaldt

Mange arbeider i kalde omgjevnader. For desse yrkesutøvarane er det å jobbe når det er kaldt – anten det er utandørs med vind og ne...

Nyhet 15. desember 2017

God BHT i ny versjon

God BHT er et verktøy for selvevaluering og kompetanseutvikling i bedriftshelsetjenesten. God BHT ble utviklet for å bidra til å kvali...

Nyhet 15. desember 2017

Formidling av personleg risiko er ei vanskeleg øving

Kunnskapen om årsaksrelatert risiko for sjukdom er i første rekkje basert på studiar av grupper. Vi ønskjer ofte å kunne føreseie k...

Nyhet 8. desember 2017

Leder: Arbeidsmiljø handler ikke om firmahytte og treningstilbud på jobb

- Hvorfor er vi opptatt av firmahytte og treningstilbud i arbeidstiden, mens vi egentlig heller burde fokusert på rollekonflikter, arbei...

Nyhet 13. november 2017

Kunnskapsstatus ved dykking innaskjærs og i offshorevirksomheten

I en ny rapport har STAMI gjort en gjennomgang av den vitenskapelige litteraturen på dykking og helseskader, på oppdrag fra Arbeids- og...

Nyhet 5. september 2017

Arbeidsmedisinsk pasientutredning i Norge

Arbeidsrelatert sykdom har store konsekvenser for enkeltmenneskers helse og livskvalitet. I tillegg kommer de samfunnsmessige kostnadene....

Nyhet 15. juni 2017

App for hjelp ved strømulykker - nå i oppdatert versjon

Ved en strømulykke må man raskt beslutte hvilken oppfølgning den skadde er best tjent med. Anbefalinger for hvem som skal oppsøke med...

Nyhet 20. mars 2017

Folkehelseinstituttet søker deltakere til studie om kjemikalier og helse

EuroMix-studien ved Folkehelseinstituttet søker deltakere som kan registrere all mat, drikke og bruk av kroppspleieprodukter i to period...