Publisert

– Gjennom dette håper vi å kunne bidra med kunnskapsbaserte innspill om betydningen av arbeidsmiljø for å oppnå viktige målsetninger på arbeidslivsområdet, kommenterer direktør Pål Molander.

Arrangementene STAMI deltar på er:

Hvordan hindre frafall i arbeidslivet?

Tid og sted: Mandag 12. august, kl 14.00-14.45, Clarion Hotell Tyholmen

Regjeringen har engasjert partene i å få flere i arbeid, og har lansert den nasjonale inkluderingsdugnaden. Samtidig er ett av de to hovedmålene i den nye IA-avtalen å forhindre frafall i arbeidslivet. Flott – men er det så enkelt?

Arbeidsplassen er en unik arena for å forebygge oppdage og håndtere slik at vi forhindrer frafall i arbeidslivet og reduserer kostandene både for det offentlige og for virksomhetene. Det handler om å forebygge der en kan og reparere der en må. Vi spør: Hvordan bidrar partene og arbeidslivets aktører for å nå målet? For like viktig som å få folk inn i arbeidslivet, er det å beholde folk i jobb.

Medvirkende:

 • Kristin Sæther, LO-sekretær
 • Nina Melsom, direktør for arbeidsliv NHO
 • Pål Molander, direktør STAMI
 • Elisabeth Ege, direktør Akan kompetansesenter

Debattleder: Erik Aasheim

Les mer om arrangementet. 

Gøy på jobben som 70-åring – Hva må til for at du jobber lenger?

Tirsdag 13. august kl. 09.00-09.45 i DN-teltet.

Velferdsstaten er avhengig av at flere jobber, at vi jobber mer og at vi står lenger i arbeid. Det samme er hver enkelt av oss fordi pensjonsordningen tvinger oss til det. Men hvordan skal vi få til det?

Vi stiller spørsmål som om det er plass til alle som ønsker å jobbe og hvordan vi kan legge til rette for at folk kan jobbe lenger. Hva hindrer oss i å stå lenger i jobb? Hva kan arbeidstakere og arbeidsgivere gjøre for å legge til rette? Hvordan skal vi inkludere flere i arbeidslivet?

Medvirkende:

 • Pål Molander, direktør for Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)
 • Kari Østerud, direktør ved Senter for seniorpolitikk
 • Daniel Skjevik-Aasberg, fungerende leder i Unge Høyre
 • Ina Rangønes Libak, leder i AUF
 • Cathrine Hellandsvik, direktør for kundeseksjonen i KLP

Moderator er Svein Tore Bergestuen

Les mer om arrangementet.

 

Hvorfor og hvordan se enkeltmedarbeideren, slik at sykefravær forebygges og arbeidsmiljøet fremmes?

Tid og sted: Torsdag 15.august 2019 12:00 – 13:00.

Se meg! Hvorfor og hvordan svare på enkeltmedarbeidernes behov for å bli sett og møtt på en måte som forebygger sykefravær og som fremmer godt arbeidsmiljø?
Gjennom arbeidet med våre 7000 bedriftskunder i hele Norge, har vi inngående kunnskap om sammenhengene mellom sykefravær, struktur og ledelse. Disse sammenhengene er vesentlige når det kommer til varig reduksjon av sykefravær.

Hvert år utgir Stamina Helse Norsk Jobbhelserapport, basert på en undersøkelse blant 2500 medarbeidere i regi av Norstat. Undersøkelsen ser på hva som motiverer, frustrerer og engasjerer ved norske arbeidsplasser. I år har vi stilt spørsmål knyttet til sykefravær og de omtalte sammenhengene, og har også spurt 600 ledere om deres perspektiver, utfordringer og opplevelser.
Vår debatt på Arendalsuka er basert på funn fra årets Jobbhelserapport.

Deltema 1: Gir dagens sykefraværsarbeid rom for hensiktsmessig oppfølging av enkeltmedarbeideren? Hvordan jobber vi best med sammenhengene mellom sykefravær, struktur og ledelse?

Deltema 2: Oppfølging av psykisk helse er det ledere opplever mest utfordrende i sykefraværsoppfølgingen. Hvordan møter vi utfordringen når vi vet at psykisk uhelse i økende grad står bak sykefraværstallene?

Medvirkende

 • Pål Molander, Direktør, STAMI
 • Guro Angell Gimse, Statssekretær, arbeids- og sosial departementet
 • Erik Falkum, Professor i psykiatri, Oslo MET
 • Gudleik H Leir, Rådgivende overlege, NAV
 • Nina Melsom, Direktør arbeidsliv, NHO
 • Eskild Rudolf Larsen, Administrerende direktør, Stamina Helse
 • Kristin Dille, Organisasjonspsykolog, Stamina Census
 • Lena Drange Nesland, Bedriftssykepleier, søvn og sykefraværsekspert, Stamina Helse
 • Elisabeth Aarsæther, Administrerende Direktør, NKOM

Les mer om arrangementet.

Mer info

 • Arendalsuka arrangeres hvert år i uke 33. Arendalsuka skal være en årlig nasjonal arena hvor aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møter hverandre og folk, for debatt og utforming av politikk for nåtid og framtid