Publisert

På NIVA-kurset «Risk-based OHS Enforcement» arrangert av STAMI 30.-31. oktober 2019 vil representanter fra tilsynsmyndighetene og ledende forskere formidle kunnskap om risikobaserte tilsyn i Norden og hva vi vet om de primærforebyggende virkningene av slike tilsynsstrategier på arbeidsmiljøet og arbeidshelsen.

Kursets formål:

  • Formidle kunnskap om hvordan risikobaserte tilsyn er organisert og gjennomført i de ulike nordiske landene
  • Formidle kunnskap om hva vi vet om primærforebyggende effekter av arbeidstilsynets virkemidler
  • Peke på fremvoksende utfordringer for Arbeidstilsynet knyttet til bl.a arbeidsinnvandring, delingsøkonomi og sosiale ulikheter i arbeidshelse

Målgruppe:

  • Forskere med interesse for primærforebyggende arbeidsmiljøarbeid, sikkerhet og arbeidsskadeforebygging
  • Ansatte i bedriftshelsetjenesten
  • Ansatte i forvaltningen med interesse for helse-, miljø- og sikkerhetsspørsmål
  • Ansatte i arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner
  • Andre med interesse for arbeidshelse og primærforebyggende arbeidsmiljøarbeid

Kurset arrangeres på STAMI, Gydas vei 8, Oslo. Frist for påmelding er 8. september.

Hva er NIVA

NIVA er et utdanningsinstitutt underlagt Nordisk Ministerråd, og fungerer som et samarbeidsforum for de nordiske regjeringene. NIVAs oppgave er å tilby videreutdanning for forskere, praktikere og spesialister på området for helse og sikkerhet i arbeidslivet. Fagpersoner og forskere fra Statens arbeidsmiljøinstitutt er bidragsytere på flere av kursene. Kursene blir arrangert ulike steder i Norden.

Les mer om kurset og meld deg på