Publisert

I den nye avtalen om inkluderende arbeidsliv satses det spesielt på forebyggende arbeidsmiljø for å redusere sykefravær og frafall i arbeidslivet.

Men hva er det vi egentlig mener når vi snakker om forebyggende arbeidsmiljø, og hvordan skal vi ta tak i det?

Myndighetene, arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden i det norske arbeidslivet har svaret.