Hjem Nyheter STAMI på Arendalsuka i august 2021  

STAMI på Arendalsuka i august 2021  

På årets Arendalsuke arrangerer STAMI debatt om hvordan bør vi arbeide fremover for å sikre et best mulig arbeidsliv.

Publisert

  • 30. juni 2021

Rundt 1000 arrangementer og 200 stands fyller Arendal sentrum i fem dager i august hvert år. Dette året går uka av stabelen mellom 16. og 20.august.

Ett av spørsmålene som skal debatteres, er hvilken posisjon fjernarbeid vil få i et arbeidsliv post korona. Mange av argumentene for fortsatt fjernarbeid etter pandemien er begrunnet i forskjellige behov, for eksempel miljø- og samferdselshensyn, distriktspolitikk eller husleiebesparelser. Mange peker også på fordeler ved økt fleksibilitet for de ansatte.

Det er færre som snakker om hva som egentlig gir best arbeid og hva som gir best effektivitet og tjenester. Og hva med arbeidsmiljøet? Hvordan bør vi arbeide fremover for å sikre et best mulig arbeidsliv som grunnlag for en god velferdsstat?

Paneldiskusjon

Det skal et panel bestående av STAMI og partene i arbeidslivet diskutere under Arendalsuka.

Panelet består av:

Anne Kari Bratten, Administrerende direktør, Spekter

Olav Kvam, Fagdirektør Arbeidsliv, Spekter

Julie Lødrup, Førstesekretær, LO

Kari Sollien, Leder, Akademikerne

Nina Melsom, Direktør Arbeidsliv, NHO

Pål Molander, Direktør, STAMI (Statens arbeidsmiljøinstitutt)

Ordstyrer: Svein Tore Bergestuen

Arrangementet finner sted på Clarion Hotel Tyholmen, Sal B, 17. august klokken 12:30 – 14:00

Peker retning inn i fremtidens arbeidsliv

STAMI-direktør Pål Molander fremhever at Arendalsuka er en viktig møteplass for STAMI – både for å lytte til og bli inspirert av andre, men også for å bidra til å få ut kunnskap og perspektiver fra STAMI til en bred målgruppe. Han mener kombinasjonen av å stille med et eget arrangement med attraktive gjester og å delta i andres arrangementer bidrar til at arbeidsmiljøtematikken belyses fra flere vinkler.

− Tiden vi står i er spennende, og behovet for kunnskap og refleksjoner om arbeidsmiljø og arbeidsliv er neppe vært større. Arendalsuka er en viktig møteplass som kan peke retning inn i fremtidens arbeidsliv, understreker Molander.

Molander deltar også på en rekke arrangementer på arbeidslivsområdet arrangert av NHO, Schibstedt, Statsbygg og Tekna.

 

 

Mer info

  • Arendalsuka arrangeres hvert år i uke 33. Arendalsuka skal være en årlig nasjonal arena hvor aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møter hverandre og folk, for debatt og utforming av politikk for nåtid og framtid.

Få nyhetsbrev
Lukk