Arbeidsmiljøfakta

Nyhet

Arbeidsmiljø: Det handler om arbeidet

Ni av ti nordmenn trives på jobb, og det norske arbeidsmiljøet rangeres i verdenstoppen. Men ikke alle vet hva et godt arbeidsmiljø fakti...

Bilde av STAMI-direktør Pål Molander. Foto: Thomas Kleiven.
Nyhet

Arbeidsmiljø og inkludering

Arbeidsmiljø er en av de kritiske faktorene som er styrende for å kunne legge til rette for økt sysselsetting, slår STAMI-direktør fast i...

Publikasjoner

Faktabok om arbeidsmiljø og helse 2018. Status og utviklingstrekk

STAMI-rapport nr. 3/2018. Faktaboka om arbeidsmiljø og helse kommer ut hvert tredje år og kan brukes som et oppslagsverk med oppdatert st...

Tynes, Tore; Sterud, Tom; Løvseth, Eva Kristin; Johannessen, Håkon Andre; Gravseth, Hans Magne Ulrik; Bjerkan, Anne Mette; Bakke, Berit; Aagestad, Cecilie

Publikasjoner

Arbeidsmiljøet i Norge og EU - en sammenlikning

STAMI-rapport nr. 3/2017. Arbeidsforholdene i Norge er generelt gode sammenliknet med arbeidsforholdene i de fleste EU-land. Samtidig vet...

Aagestad, Cecilie; Bjerkan, Anne Mette; Gravseth, Hans Magne Ulrik

Nyhet

Arbeid påvirker psykisk helse

Psykiske helseproblemer er utbredt blant yrkesaktive. I følge Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) oppgir 15 prosent eller 380 000 yrkes...

Få nyhetsbrev
Lukk