Nyhet 20. mai 2020

Arbeidsmiljøet i krisetid – hva bør vi tenke på?

Hør episoden "Arbeidsmiljøet i krisetid - hva bør vi tenke på?" der STAMIs direktør Pål Molander samtaler med Cato Lorentz fra podc...

Kurs 14. februar 2020

Frokostseminar 5. mars - En bra dag på jobb

På årets andre frokostseminar får du høre om En bra dag på jobb, STAMI sitt nyutviklede verktøy som skal gjøre det enkelt for bedr...

Nyhet 17. desember 2019

Les årets nummer av magasinet Arbeid og helse

Årets utgave er tematisert omkring definisjonen om at arbeidsmiljø handler om arbeidet, med dypdykk i bakgrunnen for hvorfor det er sli...

Nyhet 3. april 2019

Hør podkast-episoden: Hvordan skape et godt arbeidsmiljø?

STAMI-direktør Pål Molander og arbeids-og sosialminister Anniken Hauglie ble samlet i studio til podkasten "På jobben" for dele sine m...

Nyhet 14. februar 2019

Nytt arbeidsmiljøverktøy lansert for petroleumssektoren

Nylig lanserte Petroleumstilsynet (PTIL) et bransjerelevant arbeidsmiljøverktøy for petroleumssektoren som belyser status og utviklings...

Nyhet 16. januar 2019

Arbeidsmiljø på dagsorden

Selv om vi er gode på arbeidsmiljø i Norge, er det fortsatt mulig å bli bedre. Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie setter arbei...

Nyhet 9. januar 2019

Arbeidsmiljø og inkludering

Arbeidsmiljø er en av de kritiske faktorene som er styrende for å kunne legge til rette for økt sysselsetting, slår STAMI-direktør f...

Nyhet 17. desember 2018

Les vårt nyeste nummer av magasinet Arbeid og helse

Vårt magasin Arbeid og Helse for 2018 er nå på vei til posthylla til mange av landets virksomheter og organisasjoner. I årets nummer...

Nyhet 24. oktober 2018

Arbeidsmiljøet i Norge er blant det beste i verden, men det er fortsatt mulig å gjøre det bedre

I Norge har vi et rettferdig, inkluderende og effektivt arbeidsliv hvor ni av ti nordmenn trives på jobben, og vi ligger i den absolutte...

Publikasjoner Utgivelsesår 2018

Faktabok om arbeidsmiljø og helse 2018. Status og utviklingstrekk

Faktaboka om arbeidsmiljø og helse kommer ut hvert tredje år og kan brukes som et oppslagsverk med oppdatert statistikk, trender og ana...

Nyhet 20. juni 2018

Å jobbe riktig med arbeidsmiljø kan bidra til å spare det norske samfunnet for 75 milliarder

Et ikke-optimalt arbeidsmiljø koster Norge 75 milliarder i året ifølge en ny økonomisk analyse utført av Oslo Economics. Å lykkes m...

Nyhet 30. mai 2018

Faktabok om arbeidsmiljø og helse 2018

Faktabok om arbeidsmiljø og helse gir et overblikk over status og utviklingstrekk på arbeidsmiljøområdet. Faktaboka kommer ut hvert t...

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

Arbeidsmiljøet i Norge og EU - en sammenlikning

Arbeidsforholdene i Norge er generelt gode sammenliknet med arbeidsforholdene i de fleste EU-land. Samtidig vet vi at det er utfordringer...

Nyhet 12. oktober 2017

Arbeidsmiljøet i Norge og EU - en sammenlikning

En ny rapport fra STAMI gir en helhetlig beskrivelse av status og trender for hvordan sysselsatte i Norge opplever eget arbeid og arbeids...

Nyhet 28. september 2017

Ny rapport om arbeidsmiljø i Norge og EU

Internasjonale sammenlikninger av arbeidsmiljøforhold er viktig for å kartlegge ulikheter, se på hvorfor det er forskjeller mellom lan...

Nyhet 5. september 2017

Fakta fra STAMI - Konflikter på arbeidsplassen

Om lag ni prosent av alle yrkesaktive opplever av og til eller ofte ubehagelige konflikter med overordnede, mens om lag syv prosent opple...

Nyhet 27. juni 2017

Arbeid påvirker psykisk helse

Psykiske helseproblemer er utbredt blant yrkesaktive. I følge Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) oppgir 15 prosent eller 380 000 yrk...

Nyhet 7. juni 2017

Innvandreres arbeidsmiljø og arbeidshelse

Vi har begrenset kunnskap om arbeidsmiljøet blant ulike innvandrergrupper i Norge. Mange av de største innvandrergruppene har relativt...

Nyhet 19. april 2017

Du kan bli sjuk av å jobbe, men du kan også bli frisk

Arbeidsmiljø og arbeidshelse er ikkje noko nytt forskingsfelt. Vi har lenge visst mykje om kva i arbeidsmiljøet vi blir sjuke av – og...

Nyhet 2. mars 2017

Fakta fra STAMI - Arbeidsmiljø og psykiske plager

Nasjonale tall viser at om lag 15 prosent av alle yrkesaktive oppgir psykiske plager i løpet av siste måned, noe som tilsvarer i overka...

Nyhet 3. februar 2017

Førebygging gir gevinstar både for verksemdene og samfunnet

Dei største helseutfordringane i Noreg både når det gjeld omfang og kostnader i form av redusert helse og produksjonstap er knytt til...

Nyhet 26. januar 2017

- Myte at det er lave jobbkrav i Norge

Et godt arbeidsmiljø er mye mer enn kos og kake på fredager. Arbeidsmiljø handler først og fremst om selve arbeidet som utføres. God...

Nyhet 26. januar 2017

Fakta fra STAMI: Hvem er de yrkesaktive i Norge?

Kjønns-, alders- og utdanningssammensetningen i ulike yrkesgrupper har betydning for hvilke arbeidshelseutfordringer man står overfor....

Nyhet 9. desember 2016

STAMI-TV: Fremtidens arbeidsliv - Hvorfor blir arbeidsmiljø enda viktigere?

Det er mange utviklingstrekk i samfunnet som peker i en retning av at det vi lever av og det vi jobber med vil kunne endres raskt. Dette...

Nyhet 17. november 2016

Ny europeisk arbeidsmiljøundersøkelse

Resultater fra den sjette europeiske arbeidsmiljøundersøkelsen (EWCS) som ble lansert 17. november viser en positiv utvikling i arbeids...