Kurs

Velkommen til webinar: Asbest ved renoveringsarbeid

Det har vært forbudt å bruke asbest i byggemateriale siden 1985, men fortsatt finnes det mye asbestholdige byggematerialer i eldre bygg. ...

Film 10. mai 2021

Opptak fra webinar: Velkommen tilbake! Arbeidsmiljø på kontoret

Frokostseminar Webinar
Kurs

Grunnkurs for BHT høst 2021 (digitalt)

Dette er kurset for deg som allerede jobber i bedriftshelsetjenesten (BHT) og trenger kunnskap om sammenhenger mellom arbeidsmiljø og hel...

Kurs

Frokostwebinar: Velkommen tilbake! Arbeidsmiljø på kontoret

Covid-19 medfører nye erfaringer og implementering av ny teknologi. Når vi vender tilbake til kontorene må vi ta stilling til arbeidsform...

Nyhet 19. januar 2021

Et godt arbeidsmiljø er viktig for å skape nye jobber

Arbeidet er Norges største verdiskaper, og det å skape nye jobber må grunnlegges på godt arbeid. Derfor krever jobbskaping også et godt a...

Nyhet 16. desember 2020

Slik skal STAMI sikre at kunnskapen når virksomhetene

Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) skal bidra til å sette norsk arbeidsliv i stand til å jobbe enda mer kunnskapsbasert med arbeidsmil...

Nyhet 11. desember 2020

Arbeidsmiljøportalen – for et bedre arbeidsmiljø

Godt arbeidsmiljø forebygger sykefravær. På den nye Arbeidsmiljøportalen finner du fagstoff og verktøy for å forbedre arbeidsmiljøet og f...

Film 11. desember 2020

Webinar: Arbeidsmiljø handler om arbeid - lansering av Arbeidsmiljøportalen

Aktuelt Om arbeidsmiljø
Nyhet 20. mai 2020

Arbeidsmiljøet i krisetid – hva bør vi tenke på?

Hør episoden "Arbeidsmiljøet i krisetid - hva bør vi tenke på?" der STAMIs direktør Pål Molander samtaler med Cato Lorentz fra podcasten ...

Nyhet 30. januar 2020

Arbeidsmiljø: Det handler om arbeidet

Ni av ti nordmenn trives på jobb, og det norske arbeidsmiljøet rangeres i verdenstoppen. Men ikke alle vet hva et godt arbeidsmiljø fakti...

Nyhet 17. desember 2019

Les årets nummer av magasinet Arbeid og helse

Årets utgave er tematisert omkring definisjonen om at arbeidsmiljø handler om arbeidet, med dypdykk i bakgrunnen for hvorfor det er slik ...

Nyhet 3. april 2019

Hør podkast-episoden: Hvordan skape et godt arbeidsmiljø?

STAMI-direktør Pål Molander og arbeids-og sosialminister Anniken Hauglie ble samlet i studio til podkasten "På jobben" for dele sine meni...

Nyhet 14. februar 2019

Nytt arbeidsmiljøverktøy lansert for petroleumssektoren

Nylig lanserte Petroleumstilsynet (PTIL) et bransjerelevant arbeidsmiljøverktøy for petroleumssektoren som belyser status og utviklingstr...

Nyhet 9. januar 2019

Arbeidsmiljø og inkludering

Arbeidsmiljø er en av de kritiske faktorene som er styrende for å kunne legge til rette for økt sysselsetting, slår STAMI-direktør fast i...

Nyhet 17. desember 2018

Les vårt nyeste nummer av magasinet Arbeid og helse

Vårt magasin Arbeid og Helse for 2018 er nå på vei til posthylla til mange av landets virksomheter og organisasjoner. I årets nummer ser ...

Nyhet 24. oktober 2018

Arbeidsmiljøet i Norge er blant det beste i verden, men det er fortsatt mulig å gjøre det bedre

I Norge har vi et rettferdig, inkluderende og effektivt arbeidsliv hvor ni av ti nordmenn trives på jobben, og vi ligger i den absolutte ...

Publikasjoner Utgivelsesår 2018

Faktabok om arbeidsmiljø og helse 2018. Status og utviklingstrekk

STAMI-rapport nr. 3/2018. Faktaboka om arbeidsmiljø og helse kommer ut hvert tredje år og kan brukes som et oppslagsverk med oppdatert st...

Tynes, Tore; Sterud, Tom; Løvseth, Eva Kristin; Johannessen, Håkon Andre; Gravseth, Hans Magne Ulrik; Bjerkan, Anne Mette; Bakke, Berit; Aagestad, Cecilie

Nyhet 20. juni 2018

Å jobbe riktig med arbeidsmiljø kan bidra til å spare det norske samfunnet for 75 milliarder

Et ikke-optimalt arbeidsmiljø koster Norge 75 milliarder i året ifølge en ny økonomisk analyse utført av Oslo Economics. Å lykkes med det...

Nyhet 30. mai 2018

Faktabok om arbeidsmiljø og helse 2018

Faktabok om arbeidsmiljø og helse gir et overblikk over status og utviklingstrekk på arbeidsmiljøområdet. Faktaboka kommer ut hvert tredj...

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

Arbeidsmiljøet i Norge og EU - en sammenlikning

STAMI-rapport nr. 3/2017. Arbeidsforholdene i Norge er generelt gode sammenliknet med arbeidsforholdene i de fleste EU-land. Samtidig vet...

Aagestad, Cecilie; Bjerkan, Anne Mette; Gravseth, Hans Magne Ulrik

Nyhet 12. oktober 2017

Arbeidsmiljøet i Norge og EU - en sammenlikning

En ny rapport fra STAMI gir en helhetlig beskrivelse av status og trender for hvordan sysselsatte i Norge opplever eget arbeid og arbeids...

Nyhet 28. september 2017

Ny rapport om arbeidsmiljø i Norge og EU

Internasjonale sammenlikninger av arbeidsmiljøforhold er viktig for å kartlegge ulikheter, se på hvorfor det er forskjeller mellom land o...

Nyhet 5. september 2017

Fakta fra STAMI - Konflikter på arbeidsplassen

Om lag ni prosent av alle yrkesaktive opplever av og til eller ofte ubehagelige konflikter med overordnede, mens om lag syv prosent opple...

Nyhet 27. juni 2017

Arbeid påvirker psykisk helse

Psykiske helseproblemer er utbredt blant yrkesaktive. I følge Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) oppgir 15 prosent eller 380 000 yrkes...

Nyhet 7. juni 2017

Innvandreres arbeidsmiljø og arbeidshelse

Vi har begrenset kunnskap om arbeidsmiljøet blant ulike innvandrergrupper i Norge. Mange av de største innvandrergruppene har relativt ko...