«Forskning viser…», kan vi ofte lese på nett og i aviser. At ein får ryggplager av tunge løft, at sosiale medium gjer oss meir stressa eller at lange arbeidsdagar aukar risikoen for ulykker.

Men kva forsking er til å stole på? Og når bør vi følge råda som forskinga kjem med?

STAMI satsar no på systematiske kunnskapsoppsummeringar om arbeidsmiljø, for å medverke til at arbeidsplassar i heile Noreg har tilgang på sikker kunnskap til sitt førebyggande arbeidsmiljøarbeid.

Her kan du lese mer om våre systematiske kunnskapsoppsummeringar