Publikasjon

Faktabok om arbeidsmiljø og helse 2015 – status og utviklingstrekk

I 2015 utgir NOA den tredje Faktaboka om arbeidsmiljø og helse. Faktaboka 2015 er
et resultat av flere års arbeid med utvikling og forbedring av registre og datakilder,
som bidrar til at vi nå kan presentere en Faktabok som bedre enn noen gang kan gi et
samlet og kvalitetssikret bilde av status og trender innen arbeidsmiljø og helse i Norge.
Faktaboken i et trykket format gir et overordnet bilde over arbeidsmiljøtilstanden i
norsk arbeidsliv. Faktaboken peker på hovedutfordringer og bidrar i det overordnede
prioriteringsarbeidet, men NOAs datakilder åpner også for en mer brukertilpasset og
detaljert tilnærming gjennom mer spesifiserte datauttrekk. Derfor relanserer STAMI
samtidig med lanseringen av Faktaboka 2015 instituttets elektroniske verktøy for
arbeidsmiljøfakta, som skal gi tilgang til brukervennlig, mer detaljerte og
bakenforliggende data. Verktøy for arbeidsmiljøfakta finner dere på www.noa.stami.no.

Les rapporten her


Åpen tilgang