Nyhet

Hør podkast-episoden: Hvordan skape et godt arbeidsmiljø?

STAMI-direktør Pål Molander og arbeids-og sosialminister Anniken Hauglie ble samlet i studio til podkasten "På jobben" for dele sine meninger om hva man må fokusere på for å skape arbeidsmiljø som gjør at ansatte føler jobbengasjement, holder seg friske og er produktive på jobb.

Bilde av Pål Molander, Anniken Hauglie og programleder rundt mikrofonen

Foto: Eirik Stordrange.

 

Programleder Cato Lorentz i podkasten «På Jobben» samlet de to til å diskutere og dele sine tanker om hva som kjennetegner et godt arbeidsmiljø – og hva som skal til for at virksomheter lykkes med dette.

Lytt til episoden «Hvordan skape et godt arbeidsmiljø».

– Å ha en jobb er utrolig viktig for både helse og velvære. Vi vet at arbeid gir helse, men det forutsetter at arbeidsmiljøet er godt. Da er det noen faktorer ved det å være i arbeid som er avgjørende for at det er okey å være på jobb, innleder Pål Molander. Han poengterer at det å være i arbeid er svært viktig for oss nordmenn. Vi identifiserer oss i stor grad med arbeidet vårt, og det er mye stolthet knyttet til det. 

Det støtter arbeids-og sosialminister Anniken Hauglie. Hauglie går i tillegg blant annet inn på hvilke endringer den nye IA-avtalen (inkluderende arbeidsliv) har gjennomgått, som et ledd i å klare å nå målet om å få flere fra utsiden inn i arbeidslivet.

– Det å ha en jobb å gå til definerer oss på mange måter. Det sier noe om hvem vi er og hva vi ønsker å være. Det å sikre alle en jobb er viktig fordi det handler om selvrespekt, å kunne stå på egne bein og forsørge oss selv, som de fleste ønsker. Så er det selvfølgelig viktig for samfunnet at flest mulig bidrar inn, fordi visst vi skal klare finansiere den velferden vi er veldig glad i, og kanskje tar for gitt, og så er vi avhengig av at flere jobber, nevner hun.

 

Hør også de andre episodene i postkast-serien hvor STAMI-forskere har bidratt med sin ekspertise innen arbeidsmiljø:

Stress på jobben – hvordan løse det? Live Bakke Finne, forsker ved STAMI.

Å holde maska på jobb – hva gjør det med oss? Anne-Marthe Indregard, forsker ved STAMI.

Podkasten blir produsert av Idébanken og handler om livet på jobb og hva som skal til for å skape en god arbeidshverdag.

 

Hør opptak

 • Anniken Hauglie og Pål Molander intervjues av programleder er Cato Lorentzen om temaet arbeidsmiljø. Du finner podkasten også på Spotify, iTunes, Soundcloud osv.

Andre artikler knyttet til Arbeidsmiljøfakta

 • Les årets nummer av magasinet Arbeid og helse

  Årets utgave er tematisert omkring definisjonen om at arbeidsmiljø handler om arbeidet, med dypdykk i bakgrunnen for hvorfor det er slik og med gode eksempler fra ulike virksomheter som jobber kunnskapsbasert og forebyggende med arbeidsmiljø.

 • Nytt arbeidsmiljøverktøy lansert for petroleumssektoren

  Nylig lanserte Petroleumstilsynet (PTIL) et bransjerelevant arbeidsmiljøverktøy for petroleumssektoren som belyser status og utviklingstrekk innen arbeidsmiljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten. Verktøyet har kommet til etter godt samarbeid mellom STAMI og PTIL.

 • Arbeidsmiljø på dagsorden

  Selv om vi er gode på arbeidsmiljø i Norge, er det fortsatt mulig å bli bedre. Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie setter arbeidsmiljø på dagsorden, og deler sine tanker om hva som må jobbes videre med.

 • Arbeidsmiljø og inkludering

  Arbeidsmiljø er en av de kritiske faktorene som er styrende for å kunne legge til rette for økt sysselsetting, slår STAMI-direktør fast i en lederartikkel.

 • Les vårt nyeste nummer av magasinet Arbeid og helse

  Vårt magasin Arbeid og Helse for 2018 er nå på vei til posthylla til mange av landets virksomheter og organisasjoner. I årets nummer ser vi spesielt på arbeidsmiljøbegrepet og betydningen av arbeidsmiljø i et fremtidsperspektiv - både for samfunnet, virksomheter og den enkelte arbeidstaker. Ønsker du å få magasinet gratis tilsendt i posten? Du kan bestille eller laste ned magasinet nedenfor.

 • Arbeidsmiljøet i Norge er blant det beste i verden, men det er fortsatt mulig å gjøre det bedre

  I Norge har vi et rettferdig, inkluderende og effektivt arbeidsliv hvor ni av ti nordmenn trives på jobben, og vi ligger i den absolutte verdenstoppen både for jobbtrivsel og motivasjon. Samtidig finnes det et uforløst potensial i hvordan vi jobber med arbeidsmiljøet vårt. Et godt arbeidsmiljø vil få flere i arbeid, sørge for at flere står lenger i jobb, øke produktiviteten og løfte kvaliteten i arbeidet.

Få nyhetsbrev
Lukk