Her presenterer STAMI den nye rapporten «Arbeidsmiljøet i Norge og EU – en sammenlikning» som gir en helhetlig beskrivelse av status på området.

STAMIs direktør Therese Hanvold, Øyvind Rongevær fra LO og Ann-Torill Benonisen Indreeide fra NHO bidrar med kommentarer og refleksjoner om rapportens innhold og relevans.

Den nye rapporten gir økt kunnskap om hvordan sysselsatte opplevde arbeidsforholdene under pandemien. I all hovedsak bekrefter funnene det positive bildet av arbeidsmiljø og arbeidshelse i Norge, med trygge jobber og gode arbeidsforhold.

Samtidig ser vi både utfordringer og forbedringspotensial. Flere av utfordringene er aktuelle uavhengig av pandemisituasjonen.

Rapporten fra STAMI tar utgangspunkt i den europeiske arbeidsmiljøundersøkelsen (EWCTS – European Working Conditions Telephone Survey) som undersøker arbeidsmiljøtilstanden i alle EU-land og ni andre europeiske land, hvor Norge er et av disse. Undersøkelsen gjennomføres hvert femte år.

I 2021 deltok mer enn 71 000 sysselsatte fra 36 land i undersøkelsen, som er den syvende i rekken.