Den femte Faktaboka om arbeidsmiljø og helse ble utgitt våren 2021 og kartlegger endringer i arbeidsforhold siden begynnelsen av 2000-tallet. Boka undersøker arbeidsmiljøutviklingen, både der den har vært positiv og der hvor den ikke har vært like god. Den fremhever også hvilke yrker og bransjer som er mest utsatte for dårlige arbeidsforhold og som har høyt arbeidsrelatert sykefravær.

− I Norge har vi et uforløst potensial i hvordan vi jobber med arbeidsmiljøet. Det kan utløses gjennom forebygging med kunnskapsbaserte tiltak og tilrettelegging av arbeidet. Faktaboka bidrar til å peke retning for kunnskapsbaserte prioriteringer for myndigheter, parter og virksomheter, sier Roger Strøm, konstituert avdelingsdirektør ved Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og helse (NOA).

Faktaboka bør brukes som et oppslagsverk med oppdatert statistikk, utviklingstrekk og analyser av arbeidsmiljø og helse. Vi anbefaler å laste ned boka og bruke søkefunksjonen for å finne fram til temaer.

Faktaboka + NOA = enda mer kunnskap
På noa.stami.no finner du alle indikatorene i overvåkingssystemet. På nettsiden publiserer vi flere analyser, blant annet arbeidsmiljøprofiler som viser hvordan eksponeringer og helseplager varierer mellom ulike grupper i arbeidslivet. Les mer om bruken av nettsiden her.

Vi oppfordrer til å bruke både Faktaboka og nettsiden når du skal gjøre deg kjent med status og utviklingstrekk for norsk arbeidsliv.

Last ned Faktabok som pdf

Bestill Faktaboka

Ønsker du å ha noe håndfast mellom hendene  på jakten etter kunnskap, kan du få Faktaboka tilsendt – helt gratis! Alt du trenger å gjøre er å sende en e-post til resepsjon@stami.no