Nyhet

Nytt arbeidsmiljøverktøy lansert for petroleumssektoren

Nylig lanserte Petroleumstilsynet (PTIL) et bransjerelevant arbeidsmiljøverktøy for petroleumssektoren som belyser status og utviklingstrekk innen arbeidsmiljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten. Verktøyet har kommet til etter godt samarbeid mellom STAMI og PTIL.

Arbeidsmiljøverktøyet er under utvikling og i første omgang omfatter det i all hovedsak resultater fra spørreskjemaundersøkelsen RNNP som brukes i næringen. RNNP står for risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet.

Bilde av graf for nedbemanning

Graf henta fra www.rnnp.no/sporreskjema/arbeidsmiljo/psykososialt-og-organisatorisk/nedbemanning/

Verktøyet presenterer et temabasert oppslagsverk av resultatene fra undersøkelsen samtidig som det gir bilder av status og utviklingstrekk innen arbeidsmiljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten. Blant annet finner en risikoprofiler for ulike stillingsgrupper.

Verktøyet svarer for eksempel på spørsmål som: hvilke stillingsgrupper opplever høyest støybelastning? Rapporterer elektrikere og prosessteknikere at psykososialt arbeidsmiljø er forskjellig? Er det noen stillingsgrupper som utmerker seg med høy belastning for flere arbeidsmiljøfaktorer? Hvordan ser trendene ut for ansattes vurderinger av sikkerhetsklima over tid?

Fra spørreskjemaundersøkelse til verktøy

RNNP ble igangsatt i 1999/2000 for å utvikle og anvende et måleverktøy som viser utviklingen i risikonivået på norsk sokkel, og måleverktøyet har senere blitt videreutviklet med støtte fra forskere innenfor organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø på STAMI og har nå blitt lansert som et bransjerelevant arbeidsmiljøverktøy for petroleumsnæringen.

RNNP spørreskjemaundersøkelse gjennomføres annethvert år og leverer unike data fra petroleumsvirksomheten. Undersøkelsen omfatter alle ansatte offshore og på landanleggene og kartlegger forhold om arbeidsmiljø, HMS klima og sikkerhetsrisiko. Kartleggingen omfatter også ansattes opplevelse av egen helse, sykdom og skader.

– For å lykkes med arbeidsmiljøarbeidet vil det være en stor styrke å basere prioriteringer og innsats på et solid faktagrunnlag. Der har vi mye å lære i Norge. STAMIs arbeidsmiljøverktøy (NOA) er et veldig bra utgangspunkt for forbedringsarbeid, hvor man får fakta man kan speile seg i helt ned på yrkesnivå. RNNP er også et svært godt utgangspunkt for petroleumsnæringen,  forteller Pål Molander, direktør ved STAMI.

RNNP og NOA

Som i STAMIs arbeidsmiljøverktøy, kan en hos PTIL også gå inn i verktøyet og velge arbeidsmiljøprofiler, eksponeringsindikatorer på ulike arbeidsmiljøforhold være seg organisatoriske og psykososiale eller kjemiske, samt også se på helseutfall. Denne funksjonaliteten er utviklet i tett dialog med NOA (Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø, avdeling på STAMI) og gir en bransjerelevant fordypning av NOAs overordnede data.

–  At PTIL finner vår måte å presentere data på som attraktiv er både stimulerende og ressurseffektivt, og er et godt eksempel på godt og nødvendig samarbeid mellom statlige etater. Samme grensesnitt vil også gjøre brukeropplevelsen bedre og enklere, sier Molander.

 

Om verktøyet RNNP

Andre artikler knyttet til Arbeidsmiljøfakta

 • Les årets nummer av magasinet Arbeid og helse

  Årets utgave er tematisert omkring definisjonen om at arbeidsmiljø handler om arbeidet, med dypdykk i bakgrunnen for hvorfor det er slik og med gode eksempler fra ulike virksomheter som jobber kunnskapsbasert og forebyggende med arbeidsmiljø.

 • Hør podkast-episoden: Hvordan skape et godt arbeidsmiljø?

  STAMI-direktør Pål Molander og arbeids-og sosialminister Anniken Hauglie ble samlet i studio til podkasten "På jobben" for dele sine meninger om hva man må fokusere på for å skape arbeidsmiljø som gjør at ansatte føler jobbengasjement, holder seg friske og er produktive på jobb.

 • Arbeidsmiljø på dagsorden

  Selv om vi er gode på arbeidsmiljø i Norge, er det fortsatt mulig å bli bedre. Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie setter arbeidsmiljø på dagsorden, og deler sine tanker om hva som må jobbes videre med.

 • Arbeidsmiljø og inkludering

  Arbeidsmiljø er en av de kritiske faktorene som er styrende for å kunne legge til rette for økt sysselsetting, slår STAMI-direktør fast i en lederartikkel.

 • Les vårt nyeste nummer av magasinet Arbeid og helse

  Vårt magasin Arbeid og Helse for 2018 er nå på vei til posthylla til mange av landets virksomheter og organisasjoner. I årets nummer ser vi spesielt på arbeidsmiljøbegrepet og betydningen av arbeidsmiljø i et fremtidsperspektiv - både for samfunnet, virksomheter og den enkelte arbeidstaker. Ønsker du å få magasinet gratis tilsendt i posten? Du kan bestille eller laste ned magasinet nedenfor.

 • Arbeidsmiljøet i Norge er blant det beste i verden, men det er fortsatt mulig å gjøre det bedre

  I Norge har vi et rettferdig, inkluderende og effektivt arbeidsliv hvor ni av ti nordmenn trives på jobben, og vi ligger i den absolutte verdenstoppen både for jobbtrivsel og motivasjon. Samtidig finnes det et uforløst potensial i hvordan vi jobber med arbeidsmiljøet vårt. Et godt arbeidsmiljø vil få flere i arbeid, sørge for at flere står lenger i jobb, øke produktiviteten og løfte kvaliteten i arbeidet.

Få nyhetsbrev
Lukk