Gå til youtube om videoen ikke spiller av.

Mandag 7. desember 2020 inviterte partssamarbeidet til et webinar for å sette arbeidsmiljø på agendaen, og for å markere lansering av den nye arbeidsmiljøportalen (arbeidsmiljoportalen.no). Representanter fra myndighetene og partene kom for å presentere og diskutere arbeidsmiljøsatsingen.

  • Innledning av Statsråd Henrik Asheim
  • De åtte partene i arbeidslivet: Sammen for et bedre arbeidsmiljø!
  • Etatsinnlegg: STAMI (Pål Molander), Arbeidstilsynet (Trude Vollheim), NAV (Hans Christian Holte) og Petroleumstilsynet (Anne Myhrvold)
  • Paneldiskusjon: Hvordan lykkes på virksomhetsnivå? Statsråd Henrik Asheim, Partene representert ved LO (Roger Heimli), NHO (Nina Melsom), Arbeidstilsynet (Trude Vollheim) og STAMI (Pål Molander)
  • Video fra et sykehjem: Partssammensatt arbeidsmiljø og første inntrykk av arbeidsmiljøportalen.

Arbeidsmiljøportalen er et samarbeidsprosjekt mellom Arbeidstilsynet, NAV og Statens arbeidsmiljøinstitutt og Petroleumstilsynet.