I norsk arbeidsliv opplever de aller fleste ansatte at de får sosial støtte fra kollegaer og nærmeste leder. Samtidig kan sosiale relasjoner på arbeidsplassen også være kilde til negativ sosial atferd, en samlebetegnelse som omfatter fysisk eller verbal vold, trusler, krenkelser, seksuell trakassering og mobbing

På webinaret 21. september 2021 tok seniorforsker Tom Sterud utgangspunkt i Faktabok om arbeidsmiljø og helse, og rettet oppmerksomheten mot utviklingen når det gjelder risikoen for å bli utsatt for trakassering eller vold og trusler på arbeidsplassen.

For første gang siden #metoo-bevegelsen har vi målt hvor mange som har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet på jobb. Tallene viser også at forekomsten av mobbing ikke går nedover i norsk arbeidsliv, og at nivået av vold og trusler fortsatt er høyt i utsatte næringer.