Pasienter, elever, kunder, brukere og gjester. Hvordan kan disse påvirke arbeidsmiljø, helse og sykefravær?

8 av 10 i det norske arbeidslivet jobber i tjenesteytende sektor. Og mange har tett kontakt med menneskene de utfører tjenester for. Da består arbeidsmiljøet av arbeidsoppgavene og kollegaene, men i tillegg har pasienter, elever, kunder, brukere og gjester, mye å si for arbeidsmiljøet i tjenesteytende sektor.

For mange er det nettopp det å arbeide med mennesker, som er givende og motiverende med jobben. Og samtidig kan kontakten med menneskene som mottar tjenester være belastende og vanskelig.

Dette forsker vi på her på STAMI, og det er dette webinaret skal handler om.

Her skal STAMI-forsker Live Bakke Finne og STAMI-direktør Therese Hanvold snakke om de vanligste utfordringene ansatte møter i tjenesteytende sektor. Dette er ofte psykososiale utfordringer, som kan være vanskelig å identifisere, og å forebygge.