Ulykker og skader

Arbeidsulykker antas å utgjøre ca 12 prosent av alle ulykker i Norge. Arbeidsskader rammer ofte unge mennesker og kan derfor føre til en forholdsvis stor reduksjon i antall yrkesaktive år. Arbeidsskader er en skade som oppstår under enhver aktivitet som man får en godtgjørelse for.

Kurs

Webinar: Skadar i arbeidslivet

Vil du vite meir om kor mange som skader seg på jobben kvart år i Noreg? Her får du oppdatert kunnskap om arbeidsrelaterte skadar i dag, ...

Prosjekt 10. juli 2020

Arbeid og helse i aluminiumsindustrien

Hensikten med prosjektet er å finne ut om ulike skiftordninger i kombinasjon med andre risikofaktorer i aluminiumsindustrien, som høye te...

Pågående Prosjektperiode 2020 – 2040
Publikasjoner

Posttraumatisk stresslidelse (PTSD) og arbeidslivet

I denne rapporten har vi sett nærmere på yrkesgrupper som gjennom sitt arbeid har en økt risiko for å oppleve traumatiske hendelser. Dett...

Skogstad, Marit; Skorstad, Monica

Prosjekt 26. februar 2015

Senfølger etter lavspent strømgjennomgang

Strømgjennomgang er en eksponering i yrkeslivet som kun er kartlagt i begrenset omfang. Det er en betydelig underrapportering særlig for ...

Pågående Prosjektperiode 2003 – 2022
Publikasjoner

Helse og funksjon etter yrkesskade :

BAKGRUNN. Tilgjengelig statistikk gir relativt pålitelig informasjon om antall meldte yrkesskader – årsaker og skademekanismer – mens det...

Holtedahl, Robin; Veiersted, Kaj Bo

Få nyhetsbrev
Lukk