Hvordan kan god organisering av arbeidet bidra til å hindre ulykker i petroleumssektoren? Å telle og rapportere ulykker er ikke et virkemiddel som fører til reell nedgang i tallet på ulykker.

Arbeidsmiljø handler om arbeidet – om hvordan vi organiserer, planlegger og gjennomfører arbeidet. Kan denne definisjonen ligge til grunn for gode virkemidler som kan hindre ulykker?

Hva kan norsk næringsliv lære av dette?

Arrangementet åpner med en innledning fra Equinor om deres arbeid med å tenke nytt omkring sikkerhet og ulykker blant annet med fokus på hvordan arbeidet utføres, og med fokus på rammebetingelser slik som ledelse, organisering, kapasitet, kompetanse, kultur og læring.

Deretter vil arrangementet gå over i en samtale mellom administrerende fagsjef for HMS Pernille Vogt fra Norsk Industri og 1. nestleder i Industri Energi, Lill-Heidi Bakkerud samt direktør Anne Myhrvold i Petroleumstilsynet (PTIL) og professor Morten Birkeland Nielsen fra STAMI. Svein Tore Bergestuen leder samtalen.

Disse er med:
Pernille Vogt, fagsjef for HMS i Norsk Industri
Lill-Heidi Bakkerud, 1. nestleder i Industri Energi
Morten Birkeland Nielsen, forsker og professor, STAMI
Kristian Gould, spesialist i Equinor
Anne Myhrvold, direktør i Petroleumstilsynet (PTIL)
Svein Tore Bergestuen, ordstyrer