Smerter, muskel- og skjelettplager

Muskel- og skjelettplager er en av de vanligste årsakene til sykefravær i Norge. Både mekaniske og psykososiale forhold på arbeidsplassen kan lede til smerter og plager i muskel og skjelett. Muskelsmerter utgjør et stort problem både for samfunnet og for den enkelte som er plaget.

Nyhet 10. september 2020

Ren satsing på arbeidsmiljøet hos frisørkjeden

Hun drev ekstremsport på fritiden, men da hun skjønte at det var på jobb hun tok mest risiko, bestemte hun seg for å gå foran for å...

Nyhet 2. september 2020

Slik jobber kjøttprodusenten for et godt arbeidsmiljø

Å jobbe på linje et langt yrkesliv er krevende. Da sykefraværet hos kjøttprodusenten Fatland bikket ti prosent, satte daglig leder ku...

Prosjekt 10. juli 2020

Arbeid og helse i aluminiumsindustrien

Hensikten med prosjektet er å finne ut om ulike skiftordninger i kombinasjon med andre risikofaktorer i aluminiumsindustrien, som høye...

Pågående Prosjektperiode 2020 – 2040
Nyhet 6. juni 2019

Smerter ved for lite søvn etter nattevakt

Ny studie har sett på samanhengen mellom smerter og forskjellig type skiftarbeid. Studien viser at nattskift aukar risikoen for smerter...

Nyhet 20. mai 2019

Korleis kan jobben få deg til å sove betre?

Mange norske yrkesaktive seier at dei har søvnproblem på grunn av jobb. Kvifor søv vi så dårleg og kva har arbeidsplassen med dette...

Kurs 6. mai 2019

Grunnkurs for bedriftshelsetjenesten høsten 2019

Dette er et kurs for deg som er fersk i BHT og trenger basiskunnskaper. På STAMI kan du få grunnleggende kunnskap om sammenhenger mello...

Nyhet 28. mars 2019

Muskelskjelettplager, smerter og arbeid

Muskelskjelettplager er den vanligste årsaken til sykefravær i Norge. Forebygging av muskelskjelettplager krever at vi forstår hvorfor...

Nyhet 11. mars 2019

Hvordan takler eldre arbeidstakere i tunge fysiske yrker deres arbeidshverdag?

En gruppe som særlig sliter med forventningen om å stå lenger i jobb er arbeidstakere i tunge fysiske yrker. Ny forskning viser hvor b...

Nyhet 31. januar 2019

En enkel gentest kan forutsi placebo-effekten

Forskere ved STAMI har lenge vært opptatt av hvordan forventninger kan påvirke smerteopplevelser. Også genetiske faktorer kan være av...

Prosjekt 3. januar 2019

Hånd-arm vibrasjonssyndrom blant tidligere vibrasjonseksponerte

Arbeid med håndholdt vibrerende verktøy kan skade blodkar, nerver og muskler. Hånd-arm vibrasjonssyndrom (HAVS) er en fellesbetegnelse...

Pågående Prosjektperiode 2016 – 2019
Nyhet 11. oktober 2018

Dårlig balanse mellom arbeidsliv og privatliv øker muskelskjelettplager hos arbeidstakere

Ny forskning fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) viser at det er en sammenheng mellom jobb-hjem-konflikter og muskelskjelettplager...

Nyhet 14. september 2018

STAMI-TV: Hva er sammenhengen mellom psykososiale arbeidsforhold, søvn og fysiske plager

Selv om vi vet at psykososiale arbeidsforhold kan påvirke søvn og fysiske plager, vet vi lite om samspillet mellom disse faktorene. Hvo...

Nyhet 6. september 2018

Oppfølging av arbeidere med hånd-arm vibrasjonssyndrom (HAVS)

200 000 yrkesaktive oppgir at de har vært utsatt for vibrasjoner fra håndholdte verktøy minst en fjerdedel av arbeidsdagen. Vedvarende...

Nyhet 6. juni 2018

Ny doktorgrad: Arbeidsforhold, søvn og muskelskjelettplager – hva påvirker hva?

Selv om vi vet at arbeidsforhold kan påvirke søvnproblemer og muskelskjelettplager vet vi lite om samspillet mellom disse faktorene. I...

Nyhet 9. mai 2018

Ny STAMI-rapport om skulderbelastning hos frisører ved bruk av hårføner

Muskel- og skjelettplager er en viktig årsak til at frisører slutter i sitt yrke, og tiltak som kan redusere ensidig arbeid er kjærkom...

Publikasjoner Utgivelsesår 2018

The MMP9 rs17576 A>G polymorphism is associated with increased lumbopelvic pain-intensity in pregnant women

Publikasjoner Utgivelsesår 2018

Assessing neuropathic pain in patients with low back-related leg pain: Comparing the painDETECT Questionnaire with the 2016 NeuPSIG grading system

Publikasjoner Utgivelsesår 2018

Role of D1- and D2-like dopaminergic receptors in the nucleus accumbens in modulation of formalin-induced orofacial pain: Involvement of lateral hypothalamus

Publikasjoner Utgivelsesår 2006

Hand tremor related to smoking habits and the consumption of caffeine in male industrial workers

Publikasjoner Utgivelsesår 2018

Negative social acts and pain. Evidence of a workplace bullying and 5-HTT genotype interaction

Publikasjoner Utgivelsesår 2018

Comprehensive profiles of psychological and social work factors as predictors of site-specific and multi-site pain

Nyhet 16. januar 2018

Ny rapport: Mekaniske eksponeringer i arbeid som årsak til muskel- og skjelettplager

Muskel- og skjelettplager er vanlige i dagens arbeidsliv, og står for en stor andel av sykefraværet i Norge. Manuell håndtering av uts...

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

A tonic heat test stimulus yields a larger and more reliable conditioned pain modulation effect compared to a phasic heat test stimulus

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

Mekaniske eksponeringer i arbeid som årsak til muskel- og skjelettplager. En kunnskapsstatus

Muskel- og skjelettplager er vanlige i dagens arbeidsliv. Det er viktig å dokumentere hvilke forhold som utgjør risiko for å regulere...

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

Association of objectively measured arm inclination with shoulder pain. A 6-month follow-up prospective study of construction and health care workers