Smerter, muskel- og skjelettplager

Muskel- og skjelettplager er en av de vanligste årsakene til sykefravær i Norge. Både mekaniske og psykososiale forhold på arbeidsplassen kan lede til smerter og plager i muskel og skjelett. Muskelsmerter utgjør et stort problem både for samfunnet og for den enkelte som er plaget.

Nyhet 8. desember 2021

Skiftarbeid kan øke risikoen for muskelskjelettplager

En ny studie fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) støtter hypotesen om at skiftarbeid er assosiert med kroniske muskel- og skjeletts...

Prosjekt 8. oktober 2021

Muskelaktivitet, pauser og nakkesmerter (MetaEMG)

Mange som arbeider har ein stor og aukande mengde repetitivt og monotont arbeid i kvardagen sin. Denne typen arbeid aukar risikoen for na...

Pågående Prosjektperiode 2021 – 2023
Prosjekt 7. oktober 2021

Jobbstressorer, hodepine og nakkesmerter – betydningen av genetiske faktorer, kjønn og konflikthåndtering

Målet med prosjektet er å undersøke en mulig årsakssammenheng mellom jobbstressorer, hodepine og nakkesmerter i den norske arbeidende bef...

Pågående Prosjektperiode 2020 – 2022
Nyhet 30. september 2021

Nye funn om arbeidsbelastning og smerte i nakke og skuldre  

Det skal høyere belastning til for at smerter forverres i nakke- og skulderpartiet enn at de oppstår, viser en ny studie fra Statens arbe...

Prosjekt 7. september 2021

Skiftarbeid, søvn og smerte

Søvnforstyrrelser er en mulig kobling mellom skift- og nattarbeid, og muskelskjelettplager. Prosjektet kartlegger hvilke søvnforstyrrelse...

Pågående Prosjektperiode 2019 – 2022
Nyhet 9. juni 2021

Stående arbeid kan gi fysiske smerter

En ny STAMI-studie peker i retning av at stående arbeid hos ansatte i byggebransjen har sammenheng med smerter i hofter, knær, ankler og ...

Kurs

Grunnkurs for BHT høst 2021 (digitalt)

Dette er kurset for deg som allerede jobber i bedriftshelsetjenesten (BHT) og trenger kunnskap om sammenhenger mellom arbeidsmiljø og hel...

Kurs

Kurs for leger i spesialisering (LIS): Arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager

STAMI inviterer til kurset Arbeidsrelaterte muskel- og skjelettsplager 19.-21. oktober 2021. Kursets målgruppe er leger som er i spesiali...

Nyhet 21. januar 2021

Søvnproblemer kan øke risikoen for å utvikle muskelskjelettplager

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) har gjennom flere år kartlagt sammenhengen mellom arbeidstid, søvn og muskelskjelettplager. Nå vise...

Nyhet 8. januar 2021

Hvordan påvirkes lærere av stresset under pandemien?

Hva kreves det av en leder i skole og barnehage som under pandemien står i et konstant stress med press fra ulikt hold og fra ansatte, el...

Nyhet 14. oktober 2020

Webinar 23. oktober: Arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager

Visste du at muskel- og skjelettplager er den vanligste årsaken til sykefravær? 23. oktober arrangerer Arbeidstilsynet og STAMI webinar...

Nyhet 10. september 2020

Ren satsing på arbeidsmiljøet hos frisørkjeden

Hun drev ekstremsport på fritiden, men da hun skjønte at det var på jobb hun tok mest risiko, bestemte hun seg for å gå foran for å endre...

Nyhet 2. september 2020

Slik jobber kjøttprodusenten for et godt arbeidsmiljø

Å jobbe på linje et langt yrkesliv er krevende. Da sykefraværet hos kjøttprodusenten Fatland bikket ti prosent, satte daglig leder kursen...

Prosjekt 10. juli 2020

Arbeid og helse i aluminiumsindustrien

Hensikten med prosjektet er å finne ut om ulike skiftordninger i kombinasjon med andre risikofaktorer i aluminiumsindustrien, som høye te...

Pågående Prosjektperiode 2020 – 2040
Nyhet 6. juni 2019

Smerter ved for lite søvn etter nattevakt

STAMI har undersøkt samanhengen mellom smerter og forskjellig type skiftarbeid. Studien viser at nattskift aukar risikoen for smerter fle...

Nyhet 20. mai 2019

Korleis kan jobben få deg til å sove betre?

Mange norske yrkesaktive seier at dei har søvnproblem på grunn av jobb. Kvifor søv vi så dårleg og kva har arbeidsplassen med dette å gje...

Nyhet 28. mars 2019

Muskelskjelettplager, smerter og arbeid

Muskelskjelettplager er den vanligste årsaken til sykefravær i Norge. Forebygging av muskelskjelettplager krever at vi forstår hvorfor de...

Nyhet 11. mars 2019

Hvordan takler eldre arbeidstakere i tunge fysiske yrker arbeidshverdagen sin?

En gruppe som særlig sliter med forventningen om å stå lenger i jobb, er arbeidstakere i tunge fysiske yrker. Ny forskning viser hvor bel...

Nyhet 31. januar 2019

En enkel gentest kan forutsi placebo-effekten

Forskere ved STAMI har lenge vært opptatt av hvordan forventninger kan påvirke smerteopplevelser. Også genetiske faktorer kan være av bet...

Prosjekt 3. januar 2019

Hånd-arm vibrasjonssyndrom blant tidligere vibrasjonseksponerte

Arbeid med håndholdt vibrerende verktøy kan skade blodkar, nerver og muskler. Hånd-arm vibrasjonssyndrom (HAVS) er en fellesbetegnelse på...

Pågående Prosjektperiode 2016 – 2019
Nyhet 11. oktober 2018

Dårlig balanse mellom arbeidsliv og privatliv øker muskelskjelettplager hos arbeidstakere

Ny forskning fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) viser at det er en sammenheng mellom jobb-hjem-konflikter og muskelskjelettplager....

Nyhet 14. september 2018

STAMI-TV: Hva er sammenhengen mellom psykososiale arbeidsforhold, søvn og fysiske plager

Selv om vi vet at psykososiale arbeidsforhold kan påvirke søvn og fysiske plager, vet vi lite om samspillet mellom disse faktorene. Hvord...

Nyhet 6. september 2018

Oppfølging av arbeidere med hånd-arm vibrasjonssyndrom (HAVS)

200 000 yrkesaktive oppgir at de har vært utsatt for vibrasjoner fra håndholdte verktøy minst en fjerdedel av arbeidsdagen. Vedvarende vi...

Nyhet 6. juni 2018

Ny doktorgrad: Arbeidsforhold, søvn og muskelskjelettplager – hva påvirker hva?

Selv om vi vet at arbeidsforhold kan påvirke søvnproblemer og muskelskjelettplager vet vi lite om samspillet mellom disse faktorene. I en...

Nyhet 9. mai 2018

Ny STAMI-rapport om skulderbelastning hos frisører ved bruk av hårføner

Muskel- og skjelettplager er en viktig årsak til at frisører slutter i sitt yrke, og tiltak som kan redusere ensidig arbeid er kjærkommen...