Hjem Prosjekter Hånd-arm vibrasjonssyndrom blant tidliger[...]

Hånd-arm vibrasjonssyndrom blant tidligere vibrasjonseksponerte

Arbeid med håndholdt vibrerende verktøy kan skade blodkar, nerver og muskler. Hånd-arm vibrasjonssyndrom (HAVS) er en fellesbetegnelse på disse tilstandene. Formålet med prosjektet er å undersøke mulige senvirkninger etter arbeid med håndholdt vibrerende verktøy.

Prosjektleder

Prosjektdeltakere

Ca 5 prosent av menn i arbeid anslås å arbeide med vibrerende verktøy, og årlig meldes 30-60 vibrasjonsskader til arbeidstilsynet. Det er lite kunnskap om senvirkninger etter arbeid med håndholdt vibrerende verktøy, og lite kunnskap om prognosen hos arbeidstakere som tidligere har fått diagnosen HAVS.

I denne studien undersøker STAMI arbeidstakere som ble undersøkt med et testbatteri for vibrasjonsskader i 1994. Studien inkluderer 40 arbeidstakere som ved undersøkelsen 22 år senere går gjennom en omfattende undersøkelse av håndfunksjon. Resultatene sammenholdes med resultater på blodprøver og arbeidseksponering gjennom oppfølgingstiden.

Få nyhetsbrev
Lukk