Prosjekt 2016–2019

Hånd-arm vibrasjonssyndrom blant tidligere vibrasjonseksponerte

Arbeid med håndholdt vibrerende verktøy kan skade blodkar, nerver og muskler. Hånd-arm vibrasjonssyndrom (HAVS) er en fellesbetegnelse på disse tilstandene. Formålet med prosjektet er å undersøke mulige senvirkninger etter arbeid med håndholdt vibrerende verktøy.

Ca 5 prosent av menn i arbeid anslås å arbeide med vibrerende verktøy, og årlig meldes 30-60 vibrasjonsskader til arbeidstilsynet. Det er lite kunnskap om senvirkninger etter arbeid med håndholdt vibrerende verktøy, og lite kunnskap om prognosen hos arbeidstakere som tidligere har fått diagnosen HAVS.

I denne studien undersøker STAMI arbeidstakere som ble undersøkt med et testbatteri for vibrasjonsskader i 1994. Studien inkluderer 40 arbeidstakere som ved undersøkelsen 22 år senere går gjennom en omfattende undersøkelse av håndfunksjon. Resultatene sammenholdes med resultater på blodprøver og arbeidseksponering gjennom oppfølgingstiden.

Publikasjoner

Få nyhetsbrev
Lukk