Kreft

I Norge er mange arbeidere innen ulike bransjer utsatt for eksponering for potensielt helseskadelige kjemikalier i sitt arbeid. Slike miljøfaktorer kan også være annet enn kjemikalier, og her er nattarbeid et godt eksempel på en annen type eksponering.

Publikasjoner Utgivelsesår 2020

Occupational noise exposure and vestibular schwannoma. A case-control study in Sweden

Nyhet 16. september 2020

Ingen sammenheng mellom støy og svulst på balansenerven

Tidligere studier har foreslått at støy kan påvirke cellene i balansenerven og føre til utvikling av svulst. Forskere ved Statens arb...

Prosjekt 3. september 2020

NOCCA New - nordisk samarbeidsprosjekt på arbeidsrelatert kreft

NOCCA er et nordisk samarbeidsprosjekt på yrkesrelatert kreftrisiko og er en av de største studiene i sitt slag. NOCCA New vil oppdater...

Pågående Prosjektperiode 2019 – 2024
Kurs 25. juni 2019

Kurs i arbeidslivets toksikologi 2019

Velkommen til kurs i arbeidslivets toksikologi 12. - 14. november 2019. Kurset gir deltakerne oppdatert kunnskap om vurdering av risiko o...

Nyhet 6. september 2018

Eksponering av asbest ved rivning og oppussing av hus

Selv om asbest i byggematerialer har vært forbudt i over 30 år, regner man likevel med at over hundre personer i Norge årlig dør av k...

Prosjekt 6. september 2018

Asbestmålinger ved brann og rivning av asbestholdige byggematerialer

Selv om asbest i byggematerialer har vært forbudt i mer enn 30 år, regner man fortsatt med at mer enn hundre personer i Norge årlig d...

Pågående Prosjektperiode 2018 – 2021
Nyhet 28. februar 2018

EU-myndigheter under press for å redusere tilfeller av yrkesrelatert kreft

Over 120 000 personer i EU-land får kreft hvert år på grunn av eksponering de har hatt i yrkessammenheng, viser beregninger. Tilsvaren...

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

Genome-wide interaction study of smoking behavior and non-small cell lung cancer risk in Caucasian population

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

Mechanisms of breast cancer in shift workers: DNA methylation in five core circadian genes in nurses working night shifts

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

Multi-walled carbon nanotube-induced genotoxic, inflammatory and pro-fibrotic responses in mice: Investigating the mechanisms of pulmonary carcinogenesis

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

Parental occupational exposure to organic solvents and testicular germ cell tumors in their offspring. NORD-TEST Study

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

Large-scale association analysis identifies new lung cancer susceptibility loci and heterogeneity in genetic susceptibility across histological subtypes

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

Obesity, metabolic factors and risk of different histological types of lung cancer: A Mendelian randomization study

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

Copy number variation, increased gene expression, and molecular mechanisms of neurofascin in lung cancer

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

Mechanisms of breast cancer risk in shift workers. Association of telomere shortening with the duration and intensity of night work

Nyhet 28. april 2017

Nytt forskningsprosjekt: Kreftrisiko blant brannmenn

Det er kjent at brannmenn har høyere risiko for en del kreftformer, men vi vet fortsatt for lite om hva denne økte risikoen skyldes. Kr...

Prosjekt 5. april 2017

Kreftrisiko blant brannmenn

En rekke undersøkelser fra flere land har funnet at brannmenn har noe høyere risiko for enkelte former for kreft enn gjennomsnittsbefol...

Pågående Prosjektperiode 2017 – 2022
Publikasjoner Utgivelsesår 2017

Prenatal and postnatal medical conditions and the risk of brain tumors in children and adolescents: An international multicenter case-control study

Publikasjoner Utgivelsesår 2016

Estrogen receptor expression and gene promoter methylation in non-small cell lung cancer - a short report

Publikasjoner Utgivelsesår 2016

Common genetic variations in cell cycle and DNA repair pathways associated with pediatric brain tumor susceptibility

Publikasjoner Utgivelsesår 2016

Parental occupational exposure to heavy metals and welding fumes and risk of testicular germ cell tumors in offspring: A registry-based case-control study

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

A Two-Gene Prognostic Classifier for Early-Stage Lung Squamous Cell Carcinoma in Multiple Large-Scale and Geographically Diverse Cohorts

Publikasjoner Utgivelsesår 2016

Characteristics of breakthrough cancer pain and its influence on quality of life in an international cohort of patients with cancer

Publikasjoner Utgivelsesår 2016

Genetic risk can be decreased. Quitting smoking decreases and delays lung cancer for smokers with high and low CHRNA5 risk genotypes. A meta-analysis

Publikasjoner Utgivelsesår 2016

Prostate cancer and the unfolded protein response