Kreft

I Norge er mange arbeidere innen ulike bransjer utsatt for eksponering for potensielt helseskadelige kjemikalier i sitt arbeid. Slike miljøfaktorer kan også være annet enn kjemikalier, og her er nattarbeid et godt eksempel på en annen type eksponering.

Nyhet 3. mai 2022

Kor godt vernar branndressen mot røyk og varme?

Kva slags stoff blir huda eksponert for når brannkonstablane sløkker ein brann, og kva slags verneklede vernar best mot desse stoffa? Det...

Nyhet 26. april 2022

Bedre målemetoder for benzen-eksponering blant oljearbeidere

Nyere studier viser at benzen kan føre til kreft hos mennesker ved lavere konsentrasjoner enn vi tidligere har trodd. Ansatte i olje- og ...

Nyhet 9. mars 2022

Ingen sammenheng mellom trerelatert arbeid og testikkelkreft

Forskere har undersøkt om barn av foreldre som jobber i trerelaterte yrker, har økt risiko for å få testikkelkreft. Nei, er konklusjonen ...

Nyhet 8. mars 2022

Landbrukere har lavere risiko for flere kreftformer

En ny studie tyder på at landbrukere har lavere risiko for flere kreftformer. Spesielt gjelder dette kreftformer relatert til livsstil, s...

Prosjekt 9. desember 2021

Helserisiko og helseeffekter ved brannslokking: eksponering, sykdom og forebyggende tiltak (HERO BRANN)

Brannkonstablers eksponering for kreftfremkallende stoffer og varme i forbindelse med øvelsesbranner ved bruk av dagens og neste generasj...

Pågående Prosjektperiode 2019 – 2023
Nyhet 11. november 2021

Hvorfor får brannkonstabler oftere kreft?

Brannkonstabler er mer utsatt for kreft. En omfattende norsk undersøkelse kan gi svar på hvorfor.

Nyhet 11. mai 2021

Nytt funn om sammenhengen mellom nattarbeid, døgnrytmegener og brystkreft

Forstyrrelser i døgnrytmen er en av mekanismene som kobler nattarbeid til økt brystkreftrisiko. En ny studie fra Statens arbeidsmiljøinst...

Nyhet 5. mai 2021

Høyere risiko for føflekkreft blant akademikere

I en ny studie ledet av STAMI, har nordiske forskere undersøkt hvilke yrkesgrupper som oftest rammes av føflekkreft. Høyest risiko fant d...

Nyhet 2. november 2020

Tilrettelagt nattarbeid kan redusere risiko for ulykker og kreft

Kan nattarbeid tilrettelegges slik at risikoen for ulykker, kreft og graviditetskomplikasjoner blir mindre? Ja, mener en ekspertgruppe på...

Publikasjoner Utgivelsesår 2020

Occupational noise exposure and vestibular schwannoma. A case-control study in Sweden

It has been suggested that the association between self-reported occupational noise exposure and vestibular schwannoma (VS) found in seve...

Aarhus, Lisa; Kjærheim, Kristina; Heikkinen, Sanna; Martinsen, Jan Ivar; Pukkala, Eero; Selander, Jenny; Sjöström, Mattias; Skare, Øivind; Straif, Kurt; Mehlum, Ingrid Sivesind

Nyhet 16. september 2020

Ingen sammenheng mellom støy og svulst på balansenerven

Tidligere studier har foreslått at støy kan påvirke cellene i balansenerven og føre til utvikling av svulst. Forskere ved Statens arbeids...

Prosjekt 3. september 2020

NOCCA New - nordisk samarbeidsprosjekt på arbeidsrelatert kreft

NOCCA er et nordisk samarbeidsprosjekt på yrkesrelatert kreftrisiko og er en av de største studiene i sitt slag. NOCCA New vil oppdatere ...

Pågående Prosjektperiode 2019 – 2024
Nyhet 2. april 2019

Hva vet vi om årsakssammenhenger mellom brystkreft og nattarbeid?

Hvorfor er skiftarbeidere som jobber om natten mer utsatte for brystkreft? STAMI bidrar med å undersøke de underliggende biologiske mekan...

Nyhet 6. september 2018

Eksponering av asbest ved rivning og oppussing av hus

Selv om asbest i byggematerialer har vært forbudt i over 30 år, regner man likevel med at over hundre personer i Norge årlig dør av kreft...

Prosjekt 6. september 2018

Asbestmålinger ved brann og rivning av asbestholdige byggematerialer

Selv om asbest i byggematerialer har vært forbudt i mer enn 30 år, regner man fortsatt med at mer enn hundre personer i Norge årlig dør a...

Pågående Prosjektperiode 2018 – 2022
Nyhet 28. februar 2018

EU-myndigheter under press for å redusere tilfeller av yrkesrelatert kreft

Over 120 000 personer i EU-land får kreft hvert år på grunn av eksponering de har hatt i yrkessammenheng, viser beregninger. Tilsvarende ...

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

Genome-wide interaction study of smoking behavior and non-small cell lung cancer risk in Caucasian population

Non-small cell lung cancer is the most common type of lung cancer. Both environmental and genetic risk factors contribute to lung carcino...

Li, Y.; Xiao, X.; Han, Y.; Gorlova, O.; Qian, D.; Leigh, N.; Johansen, J.S.; Barnett, M.; Chen, C.; Goodman, G.; Cox, A. ...

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

Mechanisms of breast cancer in shift workers: DNA methylation in five core circadian genes in nurses working night shifts

Shift work has been suggested to be associated with breast cancer risk, and circadian disruption in shift workers is hypothesized as one ...

Samulin-Erdem, Johanna Maria; Skare, Øivind; Petersen-Øverleir, Marte; Notø, Heidi Ødegaard; Lie, Jenny-Anne Sigstad; Reszka, Edyta; Peplonska, Beata; Zienolddiny, Shanbeh

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

Multi-walled carbon nanotube-induced genotoxic, inflammatory and pro-fibrotic responses in mice: Investigating the mechanisms of pulmonary carcinogenesis

The International Agency for Research on Cancer has classified one type of multi-walled carbon nanotubes (MWCNTs) as possibly carcinogeni...

Rahman, Luna; Jacobsen, Nicklas Raun; Aziz, Syed Abdul; Wu, Dongmei; Williams, Andrew; Yauk, Carole L.; White, Paul; Wallin, Håkan; Vogel, Ulla; Halappanavar, Sabina

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

Parental occupational exposure to organic solvents and testicular germ cell tumors in their offspring. NORD-TEST Study

Background: Testicular germ cell tumors (TGCT) were suggested to have a prenatal environmentally related origin. The potential endocrine ...

Le Cornet, Charlotte; Fervers, Béatrice; Pukkala, Eero; Tynes, Tore; Feychting, Maria; Hansen, Johnni; Togawa, Kayo; Nordby, Karl-Christian; Dalton, Susanne Oksbjerg; Uuksulainen, Sanni; Wiebert, Pernilla ...

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

Large-scale association analysis identifies new lung cancer susceptibility loci and heterogeneity in genetic susceptibility across histological subtypes

Although several lung cancer susceptibility loci have been identified, much of the heritability for lung cancer remains unexplained. Here...

McKay, James D; Hung, Rayjean J; Han, Younghun; Zong, Xuchen; Carreras-Torres, Robert; Christiani, David C; Caporaso, Neil E; Johansson, Mattias; Xiao, Xiangjun; Li, Yafang; Byun, Jinyoung ...

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

Obesity, metabolic factors and risk of different histological types of lung cancer: A Mendelian randomization study

Background Assessing the relationship between lung cancer and metabolic conditions is challenging because of the confounding effect of to...

Carreras-Torres, Robert; Haycock, Philip C.; Wade, Kaitlin H.; Relton, Caroline L.; Martin, Richard M.; Smith, George Davey; Albanes, Demetrius; Aldrich, Melinda C.; Andrew, Angeline S.; Arnold, Susanne M.; Bickeböller, Heike ...

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

Copy number variation, increased gene expression, and molecular mechanisms of neurofascin in lung cancer

Metastasis and cell adhesion are key aspects of cancer progression. Neurofascin (NFASC) is a member of the immunoglobulin superfamily of ...

Samulin-Erdem, Johanna Maria; Arnoldussen, Yke Jildouw; Skaug, Vidar; Haugen, Aage; Zienolddiny, Shanbeh

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

Mechanisms of breast cancer risk in shift workers. Association of telomere shortening with the duration and intensity of night work

Occupational factors such as shiftwork and especially night work that involves disruption of the circadian rhythm may contribute to incre...

Samulin-Erdem, Johanna Maria; Notø, Heidi Ødegaard; Skare, Øivind; Lie, Jenny-Anne Sigstad; Petersen-Øverleir, Marte; Reszka, Edyta; Peplonska, Beata; Zienolddiny, Shanbeh

Nyhet 28. april 2017

Nytt forskningsprosjekt: Kreftrisiko blant brannmenn

Det er kjent at brannmenn har høyere risiko for en del kreftformer, men vi vet fortsatt for lite om hva denne økte risikoen skyldes. Kref...