Kreft

I Norge er mange arbeidere innen ulike bransjer utsatt for eksponering for potensielt helseskadelige kjemikalier i sitt arbeid. Slike miljøfaktorer kan også være annet enn kjemikalier, og her er nattarbeid et godt eksempel på en annen type eksponering.

Nyhet 11. mai 2021

Nytt funn om sammenhengen mellom nattarbeid, døgnrytmegener og brystkreft

Forstyrrelser i døgnrytmen er en av mekanismene som kobler nattarbeid til økt brystkreftrisiko. En ny studie fra Statens arbeidsmiljøinst...

Nyhet 5. mai 2021

Høyere risiko for føflekkreft blant akademikere

I en ny studie ledet av STAMI, har nordiske forskere undersøkt hvilke yrkesgrupper som oftest rammes av føflekkreft. Høyest risiko fant d...

Nyhet 2. november 2020

Tilrettelagt nattarbeid kan redusere risiko for ulykker og kreft

Kan nattarbeid tilrettelegges slik at risikoen for ulykker, kreft og graviditetskomplikasjoner blir mindre? Ja, mener en ekspertgruppe på...

Publikasjoner Utgivelsesår 2020

Occupational noise exposure and vestibular schwannoma. A case-control study in Sweden

Aarhus, Lisa; Kjærheim, Kristina; Heikkinen, Sanna; Martinsen, Jan Ivar; Pukkala, Eero; Selander, Jenny; Sjöström, Mattias; Skare, Øivind; Straif, Kurt; Mehlum, Ingrid Sivesind

Nyhet 16. september 2020

Ingen sammenheng mellom støy og svulst på balansenerven

Tidligere studier har foreslått at støy kan påvirke cellene i balansenerven og føre til utvikling av svulst. Forskere ved Statens arbeids...

Prosjekt 3. september 2020

NOCCA New - nordisk samarbeidsprosjekt på arbeidsrelatert kreft

NOCCA er et nordisk samarbeidsprosjekt på yrkesrelatert kreftrisiko og er en av de største studiene i sitt slag. NOCCA New vil oppdatere ...

Pågående Prosjektperiode 2019 – 2024
Nyhet 2. april 2019

Hva vet vi om årsakssammenhenger mellom brystkreft og nattarbeid?

Hvorfor er skiftarbeidere som jobber om natten mer utsatte for brystkreft? STAMI bidrar med å undersøke de underliggende biologiske mekan...

Nyhet 6. september 2018

Eksponering av asbest ved rivning og oppussing av hus

Selv om asbest i byggematerialer har vært forbudt i over 30 år, regner man likevel med at over hundre personer i Norge årlig dør av kreft...

Prosjekt 6. september 2018

Asbestmålinger ved brann og rivning av asbestholdige byggematerialer

Selv om asbest i byggematerialer har vært forbudt i mer enn 30 år, regner man fortsatt med at mer enn hundre personer i Norge årlig dør a...

Pågående Prosjektperiode 2018 – 2022
Nyhet 28. februar 2018

EU-myndigheter under press for å redusere tilfeller av yrkesrelatert kreft

Over 120 000 personer i EU-land får kreft hvert år på grunn av eksponering de har hatt i yrkessammenheng, viser beregninger. Tilsvarende ...

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

Genome-wide interaction study of smoking behavior and non-small cell lung cancer risk in Caucasian population

Li, Y.; Xiao, X.; Han, Y.; Gorlova, O.; Qian, D.; Leigh, N.; Johansen, J.S.; Barnett, M.; Chen, C.; Goodman, G.; Cox, A. ...

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

Mechanisms of breast cancer in shift workers: DNA methylation in five core circadian genes in nurses working night shifts

Samulin-Erdem, Johanna Maria; Skare, Øivind; Petersen-Øverleir, Marte; Notø, Heidi Ødegaard; Lie, Jenny-Anne Sigstad; Reszka, Edyta; Peplonska, Beata; Zienolddiny, Shanbeh

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

Multi-walled carbon nanotube-induced genotoxic, inflammatory and pro-fibrotic responses in mice: Investigating the mechanisms of pulmonary carcinogenesis

Rahman, Luna; Jacobsen, Nicklas Raun; Aziz, Syed Abdul; Wu, Dongmei; Williams, Andrew; Yauk, Carole L.; White, Paul; Wallin, Håkan; Vogel, Ulla; Halappanavar, Sabina

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

Parental occupational exposure to organic solvents and testicular germ cell tumors in their offspring. NORD-TEST Study

Le Cornet, Charlotte; Fervers, Béatrice; Pukkala, Eero; Tynes, Tore; Feychting, Maria; Hansen, Johnni; Togawa, Kayo; Nordby, Karl-Christian; Dalton, Susanne Oksbjerg; Uuksulainen, Sanni; Wiebert, Pernilla ...

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

Large-scale association analysis identifies new lung cancer susceptibility loci and heterogeneity in genetic susceptibility across histological subtypes

McKay, James D; Hung, Rayjean J; Han, Younghun; Zong, Xuchen; Carreras-Torres, Robert; Christiani, David C; Caporaso, Neil E; Johansson, Mattias; Xiao, Xiangjun; Li, Yafang; Byun, Jinyoung ...

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

Obesity, metabolic factors and risk of different histological types of lung cancer: A Mendelian randomization study

Carreras-Torres, Robert; Haycock, Philip C.; Wade, Kaitlin H.; Relton, Caroline L.; Martin, Richard M.; Smith, George Davey; Albanes, Demetrius; Aldrich, Melinda C.; Andrew, Angeline S.; Arnold, Susanne M.; Bickeböller, Heike ...

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

Copy number variation, increased gene expression, and molecular mechanisms of neurofascin in lung cancer

Samulin-Erdem, Johanna Maria; Arnoldussen, Yke Jildouw; Skaug, Vidar; Haugen, Aage; Zienolddiny, Shanbeh

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

Mechanisms of breast cancer risk in shift workers. Association of telomere shortening with the duration and intensity of night work

Samulin-Erdem, Johanna Maria; Notø, Heidi Ødegaard; Skare, Øivind; Lie, Jenny-Anne Sigstad; Petersen-Øverleir, Marte; Reszka, Edyta; Peplonska, Beata; Zienolddiny, Shanbeh

Nyhet 28. april 2017

Nytt forskningsprosjekt: Kreftrisiko blant brannmenn

Det er kjent at brannmenn har høyere risiko for en del kreftformer, men vi vet fortsatt for lite om hva denne økte risikoen skyldes. Kref...

Prosjekt 5. april 2017

Kreftrisiko blant brannmenn

En rekke undersøkelser fra flere land har funnet at brannmenn har noe høyere risiko for enkelte former for kreft enn gjennomsnittsbefolkn...

Pågående Prosjektperiode 2017 – 2022
Publikasjoner Utgivelsesår 2017

Prenatal and postnatal medical conditions and the risk of brain tumors in children and adolescents: An international multicenter case-control study

Tettamanti, Giorgio; Shu, Xiaochen; Fahmideh, Maral Adel; Schüz, Joachim; Röösli, Martin; Tynes, Tore; Grotzer, Michael; Johansen, Christoffer; Klæboe, Lars Hind Bakken; Kuehni, Claudia; Lannering, Birgitta ...

Publikasjoner Utgivelsesår 2016

Estrogen receptor expression and gene promoter methylation in non-small cell lung cancer - a short report

Tekpli, Xavier; Skaug, Vidar; Bæra, Rita; Phillips, David H.; Haugen, Aage; Mollerup, Steen Kristen

Publikasjoner Utgivelsesår 2016

Common genetic variations in cell cycle and DNA repair pathways associated with pediatric brain tumor susceptibility

Fahmideh, Maral Adel; Lavebratt, Catharina; Schüz, Joachim; Röösli, Martin; Tynes, Tore; Grotzer, Michael; Johansen, Christoffer; Kuehni, Claudia E.; Lannering, Birgitta; Prochazka, Michaela; Schmidt, Lisbeth S. ...

Publikasjoner Utgivelsesår 2016

Parental occupational exposure to heavy metals and welding fumes and risk of testicular germ cell tumors in offspring: A registry-based case-control study

Togawa, Kayo; Le Cornet, Charlotte; Feychting, Maria; Tynes, Tore; Pukkala, Eero; Hansen, Johnni; Olsson, Ann; Dalton, Susanne Oksbjerg; Nordby, Karl-Christian; Uuksulainen, Sanni; Wiebert, Pernilla ...

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

A Two-Gene Prognostic Classifier for Early-Stage Lung Squamous Cell Carcinoma in Multiple Large-Scale and Geographically Diverse Cohorts

Noro, Rintaro; Ishigame, Teruhide; Walsh, Naomi; Shiraishi, Kouya; Robles, Ana I.; Ryan, Bríd M.; Schetter, Aaron J.; Bowman, Elise D.; Welsh, Judith A.; Seike, Masahiro; Gemma, Akihiko ...