Hjem Prosjekter Asbestmålinger ved brann og rivning av as[...]

Asbestmålinger ved brann og rivning av asbestholdige byggematerialer

Selv om asbest i byggematerialer har vært forbudt i mer enn 30 år, regner man fortsatt med at mer enn hundre personer i Norge årlig dør av kreft forårsaket av asbesteksponering. Det forekommer fortsatt yrkesmessig eksponering for asbest, spesielt ved rivning og rehabilitering av hus. STAMI er i gang med et prosjekt for å kartlegge denne eksponeringen.

At asbest fins i byggematerialer er i seg selv ikke et problem så lenge de ligger urørt. Asbest utgjør ingen risiko så lenge man ikke eksponeres for det. Det er når man begynner å pusse opp eller rive i gamle materialer som inneholder asbest – at man kan bli eksponert – dersom man ikke tar de nødvendige forholdsreglene.

Bilde av asbest-typen krysotil avbildet i elektronmikroskop.

Asbesttypen krysotil avbildet i elektronmikroskop. (Foto. STAMI/Torunn Kringlen Ervik)

For å kartlegge eksponeringen ved rivning og renovering vil STAMI samle inn luftprøver under og etter sanering for å se på mengden av fibre, typer asbest og størrelsen på fibrene. Å få oppdatert informasjon om mulig asbesteksponering ved rehabilitering og rivning er viktig, da dette er en aktuell problemstilling for mange forskjellige yrkesgrupper som potensielt kan være utsatt.

STAMI ønsker også å undersøke eksponering for asbest ved husbrann.
Den senere tid er det blitt stilt spørsmål ved helsefaren av små asbestfibre. Derfor vil også forekomsten av små asbestfibre i arbeidsluften bli undersøkt.

Bruk av asbest gjennom historien

Asbesteksponering og kobling til kreftformene lungekreft og mesoteliom har vært kjent lenge. Asbest har blitt brukt i flere tusen år, men en storskala-bruk av asbest kom først på 1880-tallet da asbest ble brukt i tekstiler og ulike isoleringsprodukter. Utover 1900-tallet ble asbest brukt i en rekke ulike produkter, deriblant mange ulike byggematerialer.

På slutten av 1970-tallet ble det innført ett forbud mot å bruke asbest i visse byggematerialer. På 1980-tallet kom det et forbud mot å bruke asbest i byggematerialer, men asbestholdige byggematerialer kan ha blitt brukt senere hos de som satt med store lagre. I andre virksomheter ble asbest brukt lengre; i bilindustrien ble det brukt fram til midten av 90-tallet og i båtindustrien til 2005.

 

Verneutstyr for asbest

Prosjektdeltakerne på kurs om verneutstyr med foredragsholder Vidar Larsen fra det regionale verneombudet i Agder.

 

Rapporter

Prosjektet har resultert i to rapporter som du finner her:

Delrapport 1: Asbestmålinger ved rivning av asbestholdige byggematerialer

Delrapport 2: Transformasjon og spredning av asbestfibre ved brann

 

Eksterne samarbeidspartnere: 

Regionale verneombud (Fellesforbundet)

Økonomiske bidrag:

Fondet for regionale verneombud i bygge- og anleggsbransjen

Få nyhetsbrev
Lukk