Hjem Nyheter Landbrukere har lavere risiko for flere k[...]

Landbrukere har lavere risiko for flere kreftformer

En ny studie tyder på at landbrukere har lavere risiko for flere kreftformer. Spesielt gjelder dette kreftformer relatert til livsstil, som for eksempel lunge- og tarmkreft.

Ifølge SSB er det i underkant av 40.000 aktive bønder i Norge i dag. Landbruksarbeid kan utsette arbeidere for farlige stoffer, inkludert kjente kreftfremkallende stoffer.

Denne studien hadde som mål å evaluere kreftforekomsten hos mannlige og kvinnelige landbruksarbeidere i et internasjonalt konsortium, AGRICOH, sett opp mot den generelle befolkningen.

Økt risiko for noen kreftformer

Karl-Christian Nordby, forsker og avdelingsleder på STAMI, er en av forfatterne bak studien. Han forteller at dataene samlet sett viser lavere risiko for flere kreftformer blant landbruksarbeidere. Spesielt gjelder dette kreftformer relatert til livsstil, som for eksempel lunge- og tarmkreft.

Samtidig viser studien en økt risiko for prostatakreft hos mannlige landbruksarbeidere, og melanom i huden (føflekkreft) og myelomatose (benmargskreft) hos kvinnelige sammenlignet med den generelle befolkningen.

Dette var resultatet forskerne kom frem til etter å ha analysert kreftforekomsten hos 248.000 landbruksarbeidere fra seks land.

Viktig for arbeidstakernes helse

− Det er store variasjoner i geografiske steder og landbrukspraksis mellom de åtte gruppene vi undersøkte. Likevel var funnene stort sett konsistente på tvers, med noen få avvik, sier forskeren.

Han peker på at den store størrelsen på landbruksbefolkningen over hele verden sammen med risikoen for ulike potensielle farer i arbeidsmiljøet, gjør at slike funn viktige for å forbedre arbeidshelsetiltak og sikre arbeidstakernes helse bedre.

− Studier av landbruksbefolkningen vil kunne gi viktig kunnskap både om faktorer som beskytter mot kreft, og gjøre at vi bedre forstår sykdomsrisiko assosiert med miljøeksponeringer blant bønder og i hele befolkningen, konkluderer Nordby.

Hva er AGRICOH?

AGRICOH er et konsortium av landbrukskohortstudier som involverer 22 kohorter fra ni land i fem kontinenter: Sør-Afrika, Canada, Costa Rica, USA, Korea, New Zealand, Danmark, Frankrike og Norge. Målet med AGRICOH er å fremme og opprettholde samarbeid og samtolkning av data for å undersøke sammenhengen mellom et bredt spekter av landbrukseksponeringer og et bredt spekter av helseutfall.  Til sammen gir AGRICOH gode muligheter for å studere kreft, luftveislidelser, nevrologiske og autoimmune sykdommer, samt reproduktive og allergiske lidelser, skader og generell dødelighet i forbindelse med et bredt spekter av eksponeringer.

Les vitenskapelig artikkel

Få nyhetsbrev
Lukk