Hjem Nyheter Ingen sammenheng mellom støy og svulst på[...]

Ingen sammenheng mellom støy og svulst på balansenerven

Tidligere studier har foreslått at støy kan påvirke cellene i balansenerven og føre til utvikling av svulst. Forskere ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) har derfor undersøkt dette nærmere, og resultatet fra studien er oppløftende.

Vestibularisschwannom, eller «knute på balansenerven», er en godartet svulst som vokser ut fra balansenerven i indre øregang. Årsaken til at svulsten oppstår er ukjent, og sykdommen er relativt sjelden. I Norge er det cirka 100 nye tilfeller av vestibularisschwannom per år. Flere studier har foreslått at eksponering for støy kan gi økt risiko for svulst på balansenerven. Resultatene fra den nye studien ved STAMI støtter imidlertid ikke en slik sammenheng.

Fare for feilrapportering

Overlege Lisa Aarhus er en av forskerne som har jobbet med studien. Hun forteller at det har vært usikkerhet rundt gyldigheten til tidligere studier som viser at det finnes en sammenheng mellom støy og svulst på balansenerven.

−Mennesker som får denne svulsten, kan etter hvert få øresus og hørselsproblemer og kan dermed bli mer oppmerksomme på støyen de utsettes og har vært utsatt for. Derfor er det en risiko for at de rapporterer at de har vært ekstra mye utsatt for støy. Da kan det bli en kunstig sammenheng, sier Aarhus.

Objektive data er en styrke

Styrken med den nye studien fra STAMI er at den inkluderte mange deltakere og brukte objektive støyeksponeringsdata.

−I stedet for å spørre deltakerne om de hadde vært utsatt for mye støy, brukte vi data basert på støymålinger ute i forskjellige virksomheter. På den måten var informasjonen vi samlet inn, mer pålitelig enn i de studiene som er basert på selvrapporteringsdata. Resultatene tyder ikke på at det er noen sammenheng mellom støy og svulst på balansenerven, sier Aarhus.

Fakta om studien

I studien «Occupational noise exposure and vestibular schwannoma: A case-control study in Sweden» samarbeidet STAMI med forskere fra Sverige, Danmark og Finland, samt kreftregisteret i Norge. Det ble brukt svenske data fra en stor internasjonal studie om yrke og kreft for å studere sammenhengen. Yrkesdata ble koblet med data fra en såkalt «jobb-eksponeringsmatrise» for yrkesstøy, der samme støyeksponering blir tildelt alle med samme yrke, basert på målinger og ekspertvurdering.

Les vitenskapelig artikkel

Få nyhetsbrev
Lukk