En bra dag på jobb

Film 30. november 2022

Webinar: Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten

Kurs

Webinar: Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten

Hva sier forskning om arbeidsmiljøet til ansatte i hjemmetjenesten?

Nyhet 4. november 2022

Nå kan hjemmetjenesten bruke verktøyet En bra dag på jobb

Nå får virksomheter innen hjemmetjenesten tilgang til fakta og statistikk om egen bransje, og et nytt og tilpasset verktøy for et bedre a...

Nyhet 18. oktober 2022

Eit enkelt verktøy for godt arbeidsmiljø i persontransport

'Ein bra dag på jobb' kan hjelpe alle som jobbar med rutebuss og persontransport til å få betre arbeidsflyt, meir motivasjon og mindre sj...

Nyhet 15. september 2022

Verktøyet som styrker lærernes arbeidsmiljø

'En bra dag på jobb' hjelper ansatte i undervisningssektoren til å få bedre arbeidsflyt, mer motivasjon og mindre sykefravær.

Nyhet 19. august 2022

Slik kan frisører jobbe godt med arbeidsmiljø

Hele 96 prosent av frisørene i Norge er generelt både motiverte og engasjerte i jobben sin. Likevel finnes det noen utfordringer i arbeid...

Nyhet 21. juni 2022

Ein stor del av fråværet i industrien kan skuldast arbeidet

Det er mange grunnar til sjukefråvær i industrien i Norge. Men når arbeidet kan vere årsak til mykje av fråværet, er det mykje arbeidspla...

Film 16. juni 2022

Webinar: Arbeidsmiljø i varehandel

Nyhet 4. april 2022

Slik kan leverandørindustrien til petroleumsbransjen bedre arbeidsmiljøet

Et godt arbeidsmiljø lønner seg. STAMIs verktøy ‘En bra dag på jobb’ hjelper virksomheter i bransjen med å jobbe forskningsbasert for et ...

Nyhet 15. februar 2022

Verktøya som kan førebygge arbeidsrelaterte plager på kontor

Heile 28 prosent av kontorsysselsette med sjukefråvær, oppgir at fråværet heilt eller delvis er forårsaka av jobben. I dette webinaret få...

Nyhet 24. januar 2022

Slik kan kontorarbeidsplasser jobbe med arbeidsmiljø

Omtrent 40 prosent av alle sysselsatte i Norge jobber med kontoroppgaver mesteparten av dagen. Det forskningsbaserte verktøyet ‘En bra da...

Nyhet 17. januar 2022

Nå kan varehandelen bruke vårt verktøy for et bedre arbeidsmiljø

‘En bra dag på jobb’ gjør det enkelt å jobbe med arbeidsmiljø. Verktøyet skal hjelpe ansatte i varehandelen med planlegging, organisering...

Nyhet 4. januar 2022

‘En bra dag på jobb’ er klart til bruk i skolen

Verktøyet ‘En bra dag på jobb’ skal hjelpe ansatte i undervisningssektoren til å få bedre arbeidsflyt, mer motivasjon og mindre sykefravær.

Nyhet 15. desember 2021

Gjør det enkelt å forbedre arbeidsmiljøet i bilbransjen

STAMIs arbeidsmiljøverktøy 'En bra dag på jobb' har filmer og materiell som gjør det enklere for arbeidsplasser i bilbransjen å jobbe med...

Film 19. mai 2021

Opptak fra webinar om "En bra dag på jobb" for bygg og anlegg

Webinar "En bra dag på jobb"
Film 12. mai 2021

Opptak fra webinar: "En bra dag på jobb" for barnehage

Webinar "En bra dag på jobb"
Nyhet 10. mai 2021

Toppen barnehage deler sin erfaring med "En bra dag på jobb"

– En bra dag på jobb har gjort oss mer bevisste på handlingene våre, og hvilke tiltak som hjelper, forteller en av de ansatte i barnehagen. 

Film 21. april 2021

Opptak fra webinar om «En bra dag på jobb» for sykehjem

Webinar "En bra dag på jobb"
Nyhet 15. mars 2021

Skap et bedre arbeidsmiljø med "En bra dag på jobb"

STAMI har utviklet et verktøy som skal hjelpe virksomheter til å skape et bedre arbeidsmiljø. Verktøyet er tilpasset ulike bransjer. Sjek...

Publikasjoner Utgivelsesår 2020

En bra dag på jobb. Forebyggende arbeidsmiljøarbeid i praksis. Evaluering av pilotprosjekt

STAMI-rapport nr. 3/2020. Sluttrapport fra pilotprosjektet «En bra dag på jobb – forebyggende arbeidsmiljøarbeid i praksis»

Evensen, Mariama Cham; Schøning, Margrethe; Goffeng, Elisabeth Martinsen; Smith-Isaksen, Marte; Molander, Pål

Film 11. desember 2020

Webinar: Arbeidsmiljø handler om arbeid - lansering av Arbeidsmiljøportalen

Aktuelt Om arbeidsmiljø
Nyhet 7. desember 2020

Nye verktøy for å jobbe kunnskapsbasert med arbeidsmiljø

Den nye Arbeidsmiljøportalen skal hjelpe virksomhetene i Norge med å ta tak i konkrete utfordringer på arbeidsplassen og jobbe forebyggen...

Prosjekt 30. august 2019

En bra dag på jobb - forebyggende arbeidsmiljøarbeid i praksis

'En bra dag på jobb' er et pilotprosjekt der målsetningen var å skape et verktøy for å gjøre det enklere å ta tak i relevante arbeidsmilj...

Avsluttet Prosjektperiode 2018 – 2019