En bra dag på jobb

Nyhet 29. august 2023

Ansatte i gods- og persontransport til sjøs kan bruke En bra dag på jobb

Verktøyet En bra dag på jobb er laga spesielt for gods- og persontransport til sjøs, og hjelper ansatte og ledere med å sammen løse utfor...

Film 16. august 2023

Arendalsuka: En bra dag på jobb i Yara – kunnskapsbaserte arbeidsmiljøtiltak i hele verden

Nyhet 8. august 2023

Nå kan ansatte i barnevern styrke arbeidsmiljøet med En bra dag på jobb

Virksomheter innen barnevern får nå tilgang til fakta og statistikk om sin egen bransje, og et nytt og tilpasset verktøy for et bedre arb...

Kurs

Arendalsuka: En bra dag på jobb i Yara - kunnskapsbaserte arbeidsmiljøtiltak i hele verden

Hva skjedde da Yara tok det forskningsbaserte arbeidsmiljøverktøyet «En bra dag på jobb» via Europa til Brasil og India?

Nyhet 1. august 2023

– Nyttig å ha et ferdig opplegg for å styrke arbeidsmiljøet

"Ja men vi har det jo så hyggelig på jobb", var reaksjonen til en barnehageansatt da arbeidsplassen hennes skulle bruke arbeidsmiljøverkt...

Film 28. mars 2023

Webinar: Vold og trusler i skolen

Nyhet 20. mars 2023

Et enkelt verktøy for et bedre arbeidsmiljø i landbruket

Arbeidsmiljøverktøyet 'En bra dag på jobb' skal hjelpe dere som jobber i landbruket til å få bedre arbeidsflyt, høyere motivasjon og mind...

Nyhet 23. februar 2023

– En bra dag på jobb gir ei oppvakning i verksemdene

Ein bedriftshelseteneste (BHT) i Bergen bruker arbeidsmiljøverktøyet En bra dag på jobb, for å bistå verksemder med god førebygging i trå...

Nyhet 2. februar 2023

Overnattings- og serveringsbransjen kan førebygge mykje av sjukefråværet

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) har utvikla eit verktøy for overnattings- og serveringsbransjen som gjer det enkelt å jobbe med å s...

Nyhet 19. desember 2022

Halvparten av sykefraværet i renholdsbransjen kan skyldes arbeidet

En stor del av dette fraværet kan bransjen forebygge ved å skape et sunnere arbeidsmiljø. Verktøyet En bra dag på jobb kan hjelpe arbeids...

Film 30. november 2022

Webinar: Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten

Webinar "En bra dag på jobb"
Kurs

Webinar: Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten

Hva sier forskning om arbeidsmiljøet til ansatte i hjemmetjenesten?

Nyhet 4. november 2022

Nå kan hjemmetjenesten bruke verktøyet En bra dag på jobb

Nå får virksomheter innen hjemmetjenesten tilgang til fakta og statistikk om egen bransje, og et nytt og tilpasset verktøy for et bedre a...

Nyhet 18. oktober 2022

Eit enkelt verktøy for godt arbeidsmiljø i persontransport

'Ein bra dag på jobb' kan hjelpe alle som jobbar med rutebuss og persontransport til å få betre arbeidsflyt, meir motivasjon og mindre sj...

Nyhet 15. september 2022

Verktøyet som styrker lærernes arbeidsmiljø

'En bra dag på jobb' hjelper ansatte i undervisningssektoren til å få bedre arbeidsflyt, mer motivasjon og mindre sykefravær.

Nyhet 19. august 2022

Slik kan frisører jobbe godt med arbeidsmiljø

Hele 96 prosent av frisørene i Norge er generelt både motiverte og engasjerte i jobben sin. Likevel finnes det noen utfordringer i arbeid...

Nyhet 21. juni 2022

Ein stor del av fråværet i industrien kan skuldast arbeidet

Det er mange grunnar til sjukefråvær i industrien i Norge. Men når arbeidet kan vere årsak til mykje av fråværet, er det mykje arbeidspla...

Film 16. juni 2022

Webinar: Arbeidsmiljø i varehandel

Webinar "En bra dag på jobb"
Nyhet 4. april 2022

Slik kan leverandørindustrien til petroleumsbransjen bedre arbeidsmiljøet

Et godt arbeidsmiljø lønner seg. STAMIs verktøy ‘En bra dag på jobb’ hjelper virksomheter i bransjen med å jobbe forskningsbasert for et ...

Nyhet 15. februar 2022

Verktøya som kan førebygge arbeidsrelaterte plager på kontor

Heile 28 prosent av kontorsysselsette med sjukefråvær, oppgir at fråværet heilt eller delvis er forårsaka av jobben. I dette webinaret få...

Nyhet 24. januar 2022

Slik kan kontorarbeidsplasser jobbe med arbeidsmiljø

Omtrent 40 prosent av alle sysselsatte i Norge jobber med kontoroppgaver mesteparten av dagen. Det forskningsbaserte verktøyet ‘En bra da...

Nyhet 17. januar 2022

Nå kan varehandelen bruke vårt verktøy for et bedre arbeidsmiljø

‘En bra dag på jobb’ gjør det enkelt å jobbe med arbeidsmiljø. Verktøyet skal hjelpe ansatte i varehandelen med planlegging, organisering...

Nyhet 4. januar 2022

‘En bra dag på jobb’ er klart til bruk i skolen

Verktøyet ‘En bra dag på jobb’ skal hjelpe ansatte i undervisningssektoren til å få bedre arbeidsflyt, mer motivasjon og mindre sykefravær.

Nyhet 15. desember 2021

Gjør det enkelt å forbedre arbeidsmiljøet i bilbransjen

STAMIs arbeidsmiljøverktøy 'En bra dag på jobb' har filmer og materiell som gjør det enklere for arbeidsplasser i bilbransjen å jobbe med...

Film 19. mai 2021

Opptak fra webinar om "En bra dag på jobb" for bygg og anlegg

Webinar "En bra dag på jobb"