Etter at at Yara tok i bruke STAMIs forskningsbaserte arbeidsmiljøverktøy «En bra dag på jobb», har de tatt erfaringer fra verktøyet videre ut i selskapet, via Europa til Brasil og India. Hvordan spredte de det ut i alle verdensdeler, og hvorfor gjorde de det?

Vi vet det er bra å jobbe kunnskapsbasert med å styrke arbeidsmiljøet. Men kan det være mulig å eksportere gode tiltak? Og er det fornuftig å eksportere en kunnskapsbasert tilnærming til arbeidsmiljøtiltak?

Hva kan Yaras globale satsing på arbeidsmiljø fortelle oss? Hva lærer de selv av dette arbeidet internasjonalt, og hva bringer de hjem til eget hovedkontor? Er dette noe norske virksomheter kan lære av, når vi prater arbeidsmiljøtiltak i Norge?

Etter en kort innledning fra Yara om deres arbeid fortsetter arrangementet som en samtale mellom Ann Louise Aartun Bye, avdelingsdirektør for arbeidsliv i NHO, tillitsvalgt Michael B. Lehfeldt og Kristin Nordal fra Yara, samt direktør Therese Hanvold fra Statens arbeidsmiljøinstitutt. Samtalen ledes av kommunikasjonsdirektør Sture Rolfheim-Bye fra STAMI.

Disse er med:
Ann Louise Aartun Bye, avdelingsdirektør for arbeidsliv i NHO
Michael B. Lehfeldt, seniorrådgiver og tillitsvalgt i Yara
Kristin Nordal, kommunikasjonsdirektør i Yara International
Elisabeth Goffeng, prosjektleder og forsker i STAMI
Sture Rolfheim-Bye, kommunikasjonsdirektør i STAMI