Hva er de vanligste utfordringene for ansatte i barnevernet, og hvordan kan arbeidsmiljøverktøyet ‘En bra dag på jobb’ bidra til å forbedre arbeidsmiljøet?

Vi har med oss Elin Flatebø som er institusjonssjef på barnevernsinstitusjonen Brusetkollen i Asker, for å høre mer om deres arbeidshverdag og hvordan de håndterer arbeidsmiljøutfordringer.

Ansatte i barnevernet opplever høye emosjonelle krav, jobbusikkerhet på grunn av omstillinger og endringer, manglende støtte fra kolleger, vanskelige situasjoner med barn eller foresatte, og ugunstige arbeidstider.

Utfordringene kan føre til at ansatte mister motivasjonen og utvikler helseplager. Prestasjonene kan bli dårligere, noe som påvirker kvaliteten på arbeidet. Og det er hverken bra for de ansatte, barna eller arbeidsplassen.