I dette webinaret presenterer STAMI hva forskningen sier om vold og trusler i grunnskolen, og tilbyr et konkret verktøy for å forebygge belastende situasjoner i arbeidsmiljøet i skolen.

Eirik Degerud er forsker ved STAMI og skal fortelle hva nasjonal statistikk viser av forekomst av vold og trusler i skolen, og hvilke helsekonsekvenser slike belastninger kan føre til.

Elisabeth Goffeng er prosjektleder for En bra dag på jobb ved STAMI, og skal fortelle om hvordan skoler kan bruke arbeidsmiljøverktøyet En bra dag på jobb til å forebygge vold og trusler og andre belastende faktorer i arbeidsmiljøet.