På dette webinaret snakker Elisabeth Goffeng i STAMI, sammen med Linda Tjelle Brun i hjemmetjenesten i Uranienborg i Oslo, om utfordringene i arbeidsmiljøet i hjemmetjenesten.

Hva kan det føre til dersom man ikke jobber med å løse disse utfordringene, og hvordan kan man bruke verktøyet «En bra dag på jobb» til å skape et godt arbeidsmiljø?

Omtrent 54.000 personer jobber i hjemmetjenesten, og de fleste jobber som pleie- omsorgsarbeider eller sykepleier. Nesten halvparten av de med fravær i hjemmetjenesten, oppgir at dette skyldes helseproblemer som helt eller delvis er forårsaket av jobben viser nasjonale tall fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI).

Mye av dette kan ansatte og ledere forebygge sammen, ved å jobbe kunnskapsbasert, behovsbasert og systematisk med arbeidsmiljø.