Prosjekter

Prosjekt 15. november 2019

Skiftarbeid og helse i aluminiumsindustrien

Formålet med studien er å undersøke hvordan skiftarbeid, i kombinasjon med andre eksponeringer i arbeidsmiljøet som støv, gass, varm...

Pågående Prosjektperiode 2019 – 2026
Prosjekt 28. februar 2020

Arbeidsskader – forekomst, risikofaktorer og forebyggingspotensiale

Kunnskapen om omfanget av arbeidsskader, årsaker til og konsekvenser av arbeidsskader i norsk arbeidsliv er mangelfull. Hensikten med pr...

Pågående Prosjektperiode 2019 – 2023
Prosjekt 12. januar 2016

Nordisk yrkesregisterstudie – et verktøy for beregning av potensialet ved intervensjoner på arbeidsplass- og populasjonsnivå

Prosjektet er et nordisk samarbeidsprosjekt, ledet av det finske arbeidsmiljøinstituttet, der STAMI og det danske Nationale Forskningsce...

Avsluttet Prosjektperiode 2016 – 2019
Prosjekt 27. februar 2015

Årsaker til, og konsekvenser av å droppe ut av skolen: et livsløpsperspektiv

En stor del av norske elever dropper ut av videregående skole. Så mye som en av fem dropper ut eller fullfører ikke i løpet av fem å...

Pågående Prosjektperiode 2015 – 2018
Prosjekt 2. mars 2015

Arbeidsrelaterte hudsykdommer i Norge og hudkreft i Norden: Har arbeidsmiljøfaktorer betydning? En epidemiologisk studie i yrkesbefolkningen

Arbeidsbetingede hudsykdommer representerer opptil 30 prosent av registrerte yrkessykdommene i Europa. Det kroniske forløpet av denne ty...

Avsluttet Prosjektperiode 2014 – 2016
Prosjekt 14. januar 2015

Foreldres yrkeseksponering og risiko for å utvikle testikkelkreft hos deres barn. En registerbasert case-kontrollstudie i de nordiske landene

Norsk: Forekomsten av testikkelkreft har økt betydelig de senere år, og særlig Norge og Danmark har hatt er stor økning (mer enn dobl...

Avsluttet Prosjektperiode 2013 – 2016