Hjem Prosjekter Effekter av skiftarbeid med nattarbeid og[...]

Effekter av skiftarbeid med nattarbeid og lange dager på hjerte- og karsystemet

I vår del av verden vil mer enn 20 prosent av arbeidsstokken utføre skiftarbeid som kan omfatte nattarbeid og lange dager. Målet med prosjektet er å undersøke om nattarbeid og flere lange arbeidsdager på rad gir økt risiko for negative helseeffekter på hjerte- og karsystemet.

Prosjektleder

Prosjektdeltakere

Forskningsområde

Temaovergripende

Det er funnet en sammenheng mellom antall år i skiftarbeid og økt risiko for hjerte- og karsykdom der mekanismene kan være høyt blodtrykk, økt betennelse i kroppen, overvekt, diabetes og lavere fysisk aktivitet. Hvilke arbeidstidsfaktorer som er viktigst, er imidlertid lite kjent.

Kunnskapen prosjektet bringer, er viktig for å forstå hvilke arbeidstidsfaktorer som kan påvirke helsen. Det vil gi ny kunnskap om sammenhengen mellom eksponering for skiftarbeid som også inkluderer nattarbeid og lange arbeidsdager og hjerte- og karsykdom, som er en av de viktigste grunnene til død og uførhet i Norge.

Det er etablert en gruppe på 130 industriarbeidere som inkluderer skiftarbeidere og dagarbeidere fra to industribedrifter i Østfold. Gruppen skal følges i tre år.

Nye metoder

I dette prosjektet brukes nye, avanserte metoder for å finne fysiologiske effekter på hjerte- og karsystemet. Vi ser etter tidligmarkører, som forteller om risikoen for å utvikle hjerte/karsykdom senere

Vi bruker ultralyd for å måle endring inne i åreveggen i halspulsåren gjennom oppfølgingsperioden. Fortykkelse i halspulsåren brukes som tegn på åreforkalkning og kan si noe om fremtidig risiko for hjerte- og karsykdom.

Vi studerer også sentralt pulstrykk i hovedpulsåren (aorta) og stivhet i arteriene, som kan forbindes med kardiovaskulær sykdom.

Prosjektet undersøker:

  • forholdet mellom eksponering for skiftarbeid og mulige virkninger på blodlipider, langtidsblodsukker og betennelsesmarkører i blodet hos arbeidstakerne
  • forholdet mellom eksponering for skiftarbeid og hvilepulsen og blodtrykket til arbeidstakerne
  • sammenhengen mellom skiftarbeid og tegn på negativ påvirkning av indre årevegg i arteriene
  • sammenhengen mellom skiftarbeid og utholdenhet hos arbeiderne målt med maksimalt oksygenopptak
  • om fysisk aktivitet, omfattende bruk av overtid, et lengre opphør av skiftarbeid og søvnforstyrrelser vil øke eller minke risikofaktorer for å utvikle hjerte- og karsykdom

Funn til nå

Ved første undersøkelse har vi funnet en sammenheng mellom skiftarbeid med nattarbeid og lange dager og fortykkelse i halspulsåren. Vi har også sett at betennelse i kroppen er assosiert med skiftarbeid. Økt betennelse i kroppen er en kjent risikofaktor til hjerte- og karsykdom. Disse funnene har vi beskrevet nærmere i artikkelen «Shift work including night work and long working hours in industrial plants increases the risk of atherosclerosis». 

Søvn

Søvnmangel er kjent for å påvirke hjerte- og karrisikofaktorer, men eksisterende studier er i all hovedsak basert på selvrapportering. I dette delprosjektet vil vi gjøre objektive målinger på hjerte- og karutfallene. Samtidig vil vi med ny teknologi registrere søvn på en objektiv måte.

Arbeidstid

Arbeidstid over 49 timer per uke øker risikoen for slag. Vi vil undersøke om arbeidets organisering påvirker utfallene. Er det slik at overtidsarbeid gir en økning av risiko for tidlige tegn på hjerte -og karsykdom? I denne delen av prosjektet vil vi innhente nøyaktige opplysninger om antall timer skiftarbeiderne har arbeidet i løpet av en gitt oppfølgingsperiode og vurdere dette opp mot tidlige tegn.

Stenging gir «naturlig eksperiment»

I 2020 holder en av fabrikkene stengt i tre måneder i forbindelse med ombygging. I dette «naturlige eksperimentet» vil vi se på mulige endringer av hjerte- og karrisikofaktorer hos skiftarbeiderne.

Det er kjent at støvpartikler kan påvirke hjerte- og karsystemet. Vi vil undersøke den partikulære forurensningen før og etter ombyggingen i fabrikken.

Fysisk aktivitet

I regi av Bedriftshelsetjenesten har skiftarbeiderne i de to aktuelle fabrikkene gjennomført åtte uker med høyintensitetstrening. Resultatene viser at slik fysisk aktivitet gir blodtrykksreduksjon og lavere blodsukker.  I en arbeidssammenheng er dette er interessant fordi flere studier tyder på at skiftarbeidere utvikler diabetes 2 (alderssukkersyke) og blodtrykkssykdom lettere enn andre arbeidere.

Bidragsytere

Industri Energi og LO sentralt har gitt økonomisk støtte til prosjektet.

 

 

 

 

Få nyhetsbrev
Lukk