Prosjektleder

Tema

Engelsk tittel:

Engelsk: TESTICULAR GERM CELL TUMOURS AND PARENTAL OCCUPATIONAL EXPOSURE TO PESTICIDES: A REGISTER-BASED CASE-CONTROL STUDY IN DENMARK, FINLAND, NORWAY AND SWEDEN (NORD-TEST study).

Norsk: Forekomsten av testikkelkreft har økt betydelig de senere år, og særlig Norge og Danmark har hatt er stor økning (mer enn dobling) gjennom de siste 40 år.

I en registerstudie blir opplysninger om testikkelkreft i Kreftregisteret sammenstilles med eksponeringsopplysninger i form av jobbtittel m.v. i Folke- og boligtellingsdata fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Alle tilfeller testikkelkreft 1965-2011 og 2-4 kontroller som trekkes ut pr krefttilfelle blir studert. Informasjon om yrke m.v. koples på fra SSB. Analyse av risikofaktorer med yrke som eksponeringsfaktor foretas for de ulike histologiske typene testikkelkreft.

Helt tilsvarende sammenkoplinger av data fra kreftregistrene og informasjonskilder om yrke blir gjort i Sverige, Finland og Danmark. Datamaterialet blir sammenstilt og analysert slik at risiko for testikkelkreft knyttet til yrke kan kvantifiseres.  Jobb-eksponeringsmatrisen FINJEM vil bli brukt til å klassifisere typiske eksponeringsnivåer for aktuelle agens knyttet til yrkesklassifiseringen brukt i NOCCA-studien.

Eksterne samarbeidspartnere
Charlotte Le Cornet, IARC (Lyon, FR) www.iarc.fr
Beatrice Fauvers, Unité Cancer et Environnement & Centre de Lutte Contre le Cancer (Lyon, FR)
Ann Olsson, IARC (Lyon, FR) & The Institute of Environmental Medicine, Karolinska Institutet (Stockholm, SE)
Susanne Oksbjerg Dalton, Danish Cancer Society Research Center (Copenhagen, DK)
Maria Feychting, The Institute of Environmental Medicine, Karolinska Institutet (Stockholm, SE)
Pernilla Wiebert, The Institute of Environmental Medicine, Karolinska Institutet (Stockholm, SE)
Eero Pukkala, Finnish Cancer Registry (Helsinki, FI) & School of Health Sciences (Tampere, FI)
Tore Tynes, Kreftregisteret. www.kreftregisteret.no
Johnni Hansen Danish Cancer Society Research Center (Copenhagen, DK)
Rémi Beranger, IARC, Unité Cancer et Environnement, & Université Claude Bernard (Lyon, FR)
Timo Kauppinen, FIOH (Helsinki, FI)
Sanni Uuksulainen, FIOH (Helsinki, FI)
Niels Erik Skakkebæk, Department of Growth and Reproduction, University Hospital of Copenhagen, DK
Joachim Schüz, IARC (Lyon, FR)

English:

The incidence of testicular cancer has been increasing steeply during the latest 40 years, and Norway and Denmark have among the highest standardized rates world-wide.

NORD-TEST is a case-controls study nested in the general populations of Denmark, Finland, Norway and Sweden. Conditional logistic regression (matched on year of birth) will be used to investigate the relationship between parental occupational exposures and testicular cancer risk in the offspring. The association will be controlled by known potential risk factors. The source of exposure information will be different nation-wide registers in the participating countries with data on occupation and a local adaptation of the FINJEM job exposure matrix.
Ekstern bidragsyter
IARC – International Agency for Research on Cancer